Category Archives: Tài chính

Ngân sách công cụ quản trị hiệu quả

Ngân sách – Công cụ quản trị hiệu quả cho Doanh Nghiệp Sẽ rất tuyệt vời nếu mỗi doanh nghiệp quy mô từ siêu nhỏ, đến DN lớn đều có một hệ thống kế hoạch ngân sách. Là một bản dự báo nêu rõ các kỳ vọng của Doanh nghiệp về thiết lập các mục […]

Phép ảo thuật quản lý bảng cân đối kế toán một cách hoàn hảo

Phép ảo thuật quản lý,phân tích bảng cân đối kế toán một cách hoàn hảo nhất  Quản lý bảng cân đối kế toán một cách khôn ngoan cũng giống như thực hiện một phép ảo thuật tài chính. Nó cho phép doanh nghiệp cải thiện hiệu quả hoạt động, mà không cần thúc đẩy doanh […]

8 dấu hiệu trên báo cáo tài chính cho thấy điều bất thường của doanh nghiệp

Những con số không biết nói dối. Những con số có thể biểu thị cho sự thịnh vượng hay nghèo đói nhưng nó cũng có thể cho chúng ta thấy tín hiệu về những vấn đề bất thường trong công ty. Rất nhiều người đơn giản chỉ mở ra và tìm kiếm đánh giá trên […]

4 nhóm chỉ số phân tích báo cáo tài chính

4 nhóm chỉ số phân tích báo cáo tài chính Bản thân các số liệu trong báo cáo tài chính không tiết lộ toàn bộ câu chuyện của doanh nghiệp. Vậy, làm thế nào để đào xuống bên dưới lớp mặt, và phát hiện ra những gì đang thực sự diễn ra trong doanh nghiệp? […]

Học lập kế hoạch tài chính giúp doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng

Học lập kế hoạch tài chính giúp doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng Học lập kế hoạch tài chính là vô cùng quan trọng, sẽ giúp bản kế hoạch tài chính của doanh nghiệp trở nên hiệu quả nhất. Bởi họ là người nắm rõ nhất tình hình hoạt động của công ty, những lỗ […]

Báo cáo tài chính được kiểm toán – FCA ban hành quyết định cho phép các công ty niêm yết hoãn công bố

Báo cáo tài chính được kiểm toán – Công ty niêm yết hoãn công bố BCTC vì dịch Covid-19 Trong cái thời mà thứ hai nào cũng là Black Monday, hội chứng sợ cuối tuần đã lấn át mọi thứ trên thị trường tài chính. Người ta cũng chẳng thèm quan tâm đến các kế […]

Bức tranh tài chính doanh nghiệp góc nhìn dành cho quản lý

Dù bạn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, tiếp thị, sản xuất, phát triển sản phẩm, đào tạo nguồn nhân lực,..hay bất kỳ một lĩnh vực nào khác thì bạn cần nắm vững các khái niệm, hiểu đúng bản chất như: Tài chính doanh nghiệp là gì? phân tích báo cáo tài chính, vốn […]

Các doanh nghiệp đã “phù phép” những gì trong BCTC?

Các doanh nghiệp đã “phù phép” những gì trong BCTC? CÁC MÀN “PHÙ PHÉP” TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH Các thủ thuật này chẳng mấy xa lạ với các doanh nghiệp Việt Nam (chỉ để cập tới các thủ thuật hợp pháp và “tuân thủ” theo các chuẩn mực Kế toán. Các hành vi vi […]