Author Archives: Nguyễn Mạnh Cường

Phí thi bằng lái xe ô tô, xe máy năm nay bao nhiêu?

Phí thi bằng lái xe là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước được sử dụng để cung cấp dịch vụ, thuê cơ sở vật chất, thiết bị để kiểm tra, chấm điểm khi thi bằng lái. Lưu ý: Phí thi bằng lái là phí sát hạch lái xe, không bao gồm tiền học lý […]

Tải Mẫu Báo cáo thu chi hoạt động tín dụng nội bộ của hợp tác xã? Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo thu chi hoạt động tín dụng nội bộ chính xác nhất?

Tải Mẫu Báo cáo thu chi hoạt động tín dụng nội bộ của hợp tác xã? Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo thu chi hoạt động tín dụng nội bộ chính xác nhất?