Ngân sách công cụ quản trị hiệu quả

Ngân sách – Công cụ quản trị hiệu quả cho Doanh Nghiệp
Sẽ rất tuyệt vời nếu mỗi doanh nghiệp quy mô từ siêu nhỏ, đến DN lớn đều có một hệ thống kế hoạch ngân sách. Là một bản dự báo nêu rõ các kỳ vọng của Doanh nghiệp về thiết lập các mục tiêu cụ thể về doanh thu, các chi phí hoạt động, chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, các khoản chi phí chung, chi phí hành chính và các giao dịch khác trong khoảng thời gian quy định. Kế hoạch ngân sách trên thực tế phản ánh các kế hoạch ngắn hạn của doanh nghiệp, trong một giai đoạn hoạt động và cách thực hiện những kế hoạch này trên khía cạnh tài chính kế toán.

Quá trình thiết lập bản kế hoạch ngân sách hiệu quả sẽ thúc đẩy doanh nghiệp xác định và đi đúng hướng trong việc:
– Xem xét và phân tích những thành tựu trong quá khứ
– Xác định các nhu cầu hiện tại và tương lai
– Ý thức được điểm mạnh và điểm yếu
– Nhận biết các cơ hội trong tương lai
– Xác định những hạn chế hay thách thức trong quá trình thực hiện
– Thiết lập các mục tiêu chức năng, mục tiêu cấp phòng ban
– Xây dựng các kế hoạch hành động dựa vào việc đánh giá các phương án thay thế
Lợi ích thì rất nhiều, triển khai vô cùng đơn giản. Tuy nhiên trong thực tế, rất hiếm các bạn làm kế toán thực hiện được cho doanh nghiệp. Tuy nhiên để triển khai được một Plan ngân sách hiệu quả, đòi hỏi quyết tâm cao của lãnh đạo và phòng kế toán cùng các phòng ban liên quan. Chúng ta không thể thay đổi được hướng gió, nhưng chúng ta có thể điều chỉnh cánh buồm để đến được nơi đã định. Cách trở thành một kế toán trưởng giỏi được nhiều DN tìm kiếm thực sự đã thay đổi.