Category Archives: Chưa phân loại

Nghiệp vụ hạch toán thuê tài chính

Nghiệp vụ hạch toán đi  thuê tài chính 1. Hạch toán bán tài sản: Xuất hóa đơn bán TSCĐ: Nợ TK 131 Có TK 711: doanh thu bán tài sản Có TK 3387: Chênh lệch giữa giá bán lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ (nếu có) Có TK 3331: thuế GTGT đầu ra Phản […]

Thủ tục khai thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu

Tôi muốn hỏi khai thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu trong trường hợp nào? Thủ tục khai thuế quy định ra sao?_Thuận An(Bình Dương)   Chào anh, Ban biên tập xin giải đáp như sau: 1. Khai thuế TNDN theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu trong trường hợp nào? Theo khoản […]

Cách hạch toán kế toán ghi nhận doanh thu dịch vụ khách sạn

Cách hạch toán kế toán ghi nhận doanh thu dịch vụ khách sạn Cách hạch toán kế toán ghi nhận doanh thu dịch vụ khách sạn và quy định về thời điểm ghi nhận doanh thu để xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ khách sạn  Quy định về […]

Công ty mới thành lập cần làm những gì? [Cập nhật năm 2024]

Nộp tờ khai thuế (lệ phí) môn bài Nộp tờ khai lệ phí môn bài là thủ tục quan trọng nhất, cần ưu tiên thực hiện của mỗi doanh nghiệp mới thành lập.  ➧ Mức phí môn bài doanh nghiệp phải đóng Doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập. Từ năm 2 […]

Tổng tiền thực nhận trong bảng lương thuế có bắt buộc phải khớp với tổng tiền khi công ty chuyển khoản lương

Tổng tiền thực nhận trong bảng lương thuế có bắt buộc phải khớp với tổng tiền khi công ty đi lương chuyển khoản qua ngân hàng hay không? Tổng tiền thực nhận trên bảng lương thuế không bắt buộc khớp với tổng tiền khi công ty thanh toán bằng chuyển khoản. Vì cũng có công […]

Hướng dẫn cách hủy mã số thuế cá nhân khi có 2 mã số thuế

1. Hủy mã số thuế cá nhân là gì? Hủy mã số thuế cá nhân là việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của một cá nhân tại cơ quan quản lý thuế. Theo Luật Quản lý thuế 2019, mỗi cá nhân chỉ được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong […]