Bài tập định khoản các nghiệp vụ thương mại cơ bản

image_pdfimage_print

Định khoản các nghiệp vụ sau đây:

a. Bán hàng thu tiền mặt 22.000.000đ, trong đó thuế GTGT 2.000.000đ.

b. Đem tiền mặt gửi vào NH 30.000.000đ

c. Chi tiền mặt vận chuyển hàng hóa mua về 300.000đ, thuế 10%.

d. Mua vật liệu nhập kho giá chưa thuế 50.000.000đ, thuế suất thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho nhà cung cấp. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ vật liệu mua vào 440.000đ trả bằng tiền mặt, trong đó thuế GTGT 40.000đ.

e. Xuất nguyên vật liệu để sản xuất sp 20.000.000đ

Đáp án:

a. Ghi nhận doanh thu:

Nợ TK 111: 22.000.000

Có TK 511: 20.000.000

Có TK 3331: 2.000.000

Thông thường, khi bán hàng, các bạn phải hạch toán ghi nhận giá vốn hàng bán ( Nợ TK 632 – Có TK 156), vì ở đây đề không nói rõ giá vốn bao nhiêu nên mình xin phép bỏ qua.

b. Nộp tiền vào tài khoản

Nợ TK 112: 30.000.000

Có TK 111: 30.000.000

c. Chi phí vận chuyển hàng về kho

Nợ TK 156: 300.000

Nợ TK 1331: 30.000

Có TK 111: 330.000

d. Mua NVL nhập kho

Nợ TK 152: 50.000.000

Nợ TK 1331: 50.000.00

Có TK 331: 55.000.000

Chi phí vận chuyển, bốc dỡ:

Nợ TK 152: 400.000

Nợ TK 1331: 40.000

Có TK 111: 440.000

e. Xuất NVL sản xuất

Nợ TK 621: 20.000.000

Có TK 152: 20.000.000