Category Archives: Thuế TNDN

Tình huống thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2023

Tình huống thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2023 1. Hàng bị lỗi mang tiêu hủy không được hạch toán chi phí Căn cứ khoản 1 Điều 3 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC quy định về các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi […]

Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên 2023

Nếu doanh nghiệp của bạn có mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên trong công ty thì cần quan tâm đến những vấn đề sau đây:  1. Về thuế TNDN: Theo khoản 3 điều 3 của Thông tư 25/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung điểm 2.11 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã […]

Hướng dẫn kê khai nộp thuế lệ phí Môn Bài năm 2024

Lệ phí môn bài là một trong các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước do cơ quan quản lý thuế thu. Trước đây thì lệ phí môn bài có tên gọi khác là Thuế môn bài, đây là một sắc thuế trực thu mà các tổ chức và cá nhân kinh doanh phải […]

Cách tính thuế cho thuê nhà, kho, phòng trọ, đất, xe… 2024

Hướng dẫn cách tính thuế cho thuê nhà, mặt bằng, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi, phương tiện vận tải, máy móc… mới nhất năm 2024 1. Văn bản pháp luật quy định và hướng dẫn: – Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý […]

Thời điểm và cách xác định doanh thu để tính thuế TNDN 2023

Doanh thu để tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNDN được quy định tại Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC và được sửa đổi bởi Điều 3 Thông tư 96/2015/TT-BTC. Cụ thể 1. Cách xác định doanh thu để tính thuế TNDN 1.1. Doanh thu tính thuế đối với doanh nghiệp nộp […]

Các khoản thu nhập khác bao gồm những gì?

Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Thu nhập khác Theo điều 7 của Thông Tư 78/2014/TT-BTCbao gồm các khoản thu nhập sau: 1. Thu nhập […]

Các khoản thu nhập được Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại điều 8, thông tư 78/2014/TT-BCT và được sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 96/2015/TT-BTC 1. Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất muối của hợp tác xã; Thu nhập của […]

Chi phí cử nhân viên đi học, đào tạo nâng cao trình độ

Theo khoản 3 điều 62 của Bộ Luật Lao động thì Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và […]

Các khoản chi có tính chất phúc lợi

Khoản có tính chất phúc lợi là khoản lợi ích vật chất NLĐ nhận được ngoài những khoản lương thưởng đã thỏa thuận nhằm cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Theo Khoản 4 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC Sửa đổi Điều 6 của Thông tư số 78/2014/TT-BTC và […]

Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2023

Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đang được hướng dẫn tại khoản 1 điều 6 của thông tư số 78/2014/TT-BTC và được sửa đổi bổ sung tại:  + Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC  + Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC + Điều 4 của thông […]