Category Archives: Cẩm nang

Thuế GTGT đầu ra trên hóa đơn xuất hàng cho biếu tặng

Tổng hợp các công văn hướng dẫn về khoản tiền thuế GTGT đầu ra trên hóa đơn xuất hàng cho biếu tặng 1. Công văn số 447/TCT-DNL ngày 16/02/2023 của Tổng Cục thuế hướng dẫn chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với khoản thuế GTGT nộp theo phương pháp khấu trừ của hàng […]

Bỏ quy định phải đăng ký tài khoản ngân hàng thì khi thanh toán mới được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Thông tư số 173/2016/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài […]

Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước mới nhất năm 2023

Thông tư số 324/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước áp dụng trong công tác lập dự toán; quyết định, phân bổ, giao dự toán; chấp hành, kế toán, quyết toán các khoản thu, chi ngân sách nhà nước, bao gồm: Chương; Loại, Khoản; Mục, Tiểu mục; […]

Mức phạt vi phạm luật kế toán mới nhất năm 2023

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán 2023 hiện nay đang được quy định tại Nghị định 41/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/5/2018 và thay thế Nghị định 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013. Nghị định 41/2018/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Cụ […]

Thông tư 40/2021/TT-BTC về thuế GTGT thuế TNCN với hộ, cá nhân kinh doanh

THÔNG TƯ Số: 40/2021/TT-BTC Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. (Ban hành ngày 01/6/2021, có hiệu lực từ ngày 01/8/2021) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này hướng […]

Mẫu thư tra soát mới nhất năm 2023 (Mẫu số: C1-11/NS)

Mẫu C1-11/NS được ban hành kèm theo Thông Tư 84/2016/TT-BTC là Mẫu thư tra soát mới nhất năm 2023 hiện nay Mẫu C1-11/NS là mẫu thư tra soát dùng để đề nghị cơ quan thuế tra soát thông tin trên chứng từ nộp thuế (giấy nộp tiền) khi có thôn tin sai sót như sai tiểu mục, […]

Mẫu 01-2/BK-HĐKD Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo TT 40/2021/TT-BTC

Mẫu 01-2/BK-HĐKD là mẫu Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới nhất năm 2024 được ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Kèm theo Tờ khai 01/CNKD áp dụng đối với hộ kinh […]

Không phải đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư

Hiện nay, Doanh nghiệp không cần phải đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư khi thay đổi (Thêm mới hoặc đóng) TKNH Đây là 1 trong những điểm mới đáng chú của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về […]

Đối tượng được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập

Ngày 24 tháng 02 năm 2020, chính phủ đã ban hành Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài. Nghị định 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25/02/2020 Ngày 09 tháng 7 năm 2020, Bộ tài chính đã ban hành […]

Mẫu 01/CNKD Tờ khai thuế hộ kinh doanh, cá nhân KD 2024 theo TT 40

Mẫu 01/CNKD là mẫu Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính     Mẫu số: 01/CNKD (Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm […]