Category Archives: Ketoanthienung.vn

Cách kê khai các hóa đơn: Không chịu thuế, không phải kê khai, thuế suất 0%…

Hóa đơn không chịu thuế GTGT hay hóa đơn chịu thuế suất 0% kê khai ở mục nào luôn là những câu hỏi mà các bạn kế toán mới vào nghề phải băn khoăn về mục kê. Trong bài viết này, Kế Toán Việt Hưng sẽ chia sẻ cách kê khai những loại hóa đơn này trên bảng kê […]

Thuế GTGT đầu ra trên hóa đơn xuất hàng cho biếu tặng

Tổng hợp các công văn hướng dẫn về khoản tiền thuế GTGT đầu ra trên hóa đơn xuất hàng cho biếu tặng 1. Công văn số 447/TCT-DNL ngày 16/02/2023 của Tổng Cục thuế hướng dẫn chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với khoản thuế GTGT nộp theo phương pháp khấu trừ của hàng […]

Mẫu 07/ĐK-NPT-TNCN Đăng ký người phụ thuộc theo thông tư 80/2021/TT-BTC

Mẫu 07/ĐK-NPT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC là tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh áp dụng đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế STT Họ và tên người phụ thuộc Mã số thuế người phụ thuộc […]

Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử – Mẫu số: 01ĐKTĐ/HĐĐT

Mẫu 01ĐKTĐ/HĐĐT là mẫu tờ khai Đăng ký hoặc thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử được ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ Mẫu số: 01ĐKTĐ/HĐĐT   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – […]