Category Archives: Hóa đơn

Chứng từ là gì? Chứng từ gồm những loại nào?

Cùng với hóa đơn thì chứng từ là loại tài liệu không thể thiếu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy, chứng từ là gì, chứng từ gồm những loại nào và chứng từ có những nội dung gì? 1. Chứng từ là gì? Chứng từ là tài liệu phải có […]

Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử – Mẫu số: 01ĐKTĐ/HĐĐT

Mẫu 01ĐKTĐ/HĐĐT là mẫu tờ khai Đăng ký hoặc thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử được ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ Mẫu số: 01ĐKTĐ/HĐĐT   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – […]

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử theo thông tư 78

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử sai thuế suất, tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền, tiền thuế… theo quy định tại thông tư 78/2021/TT-BTC và nghị định 123/2020/NĐ-CP 1. Mẫu chung: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ […]

Danh sách 10+ Công văn hướng dẫn xuất hóa đơn hàng bán trả lại

  Công văn số 4511/TCT-CS của Tổng cục Thuế hướng dẫn xuất hóa đơn GTGT đối với hàng bán bị trả lại 11/10/2023 Bên bán nhận lại hàng hóa trả lại một phần hoặc toàn bộ thì thực hiện lập hóa đơn điều chỉnh giảm hoặc thay thế cho hóa đơn đã lập theo khoản 1 Điều 4 và […]

Hóa đơn điện tử có được xuất gộp không?

Stt Hoạt động Thời điểm lập hóa đơn 1 Bán hàng hóa Là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu/quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa 2 Cung cấp dịch vụ – Là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt […]