Category Archives: Thuế GTGT

Cách kê khai các hóa đơn: Không chịu thuế, không phải kê khai, thuế suất 0%…

Hóa đơn không chịu thuế GTGT hay hóa đơn chịu thuế suất 0% kê khai ở mục nào luôn là những câu hỏi mà các bạn kế toán mới vào nghề phải băn khoăn về mục kê. Trong bài viết này, Kế Toán Việt Hưng sẽ chia sẻ cách kê khai những loại hóa đơn này trên bảng kê […]

Không đăng ký tài khoản ngân hàng có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào không?

Theo quy định về điều kiện được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tại Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính) Thì: Đối với […]

Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Có 15 nguyên tắc kế toán phải thực hiện khi kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và kế toán phải thực hiện đúng: Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào  Theo quy định tại điều 14 của Thông tư số 219/2013/TT-BTC và được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 26/2015/TT-BTC 1. […]

Cách kê khai hóa đơn hàng bán bị trả lại

Đối với trường hợp hàng bán bị trả lại chúng ta có 2 đối tượng trả lại hàng đó là công ty và cá nhân mua hàng.  + Đối với trường hợp bán hàng cho công ty: Khi công ty đó muốn trả lại hàng thì công ty đó phải xuất hóa đơn trả lại hàng cho số hàng muốn trả. […]

Thời điểm xác định thuế GTGT năm 2023 (doanh thu tính thuế giá trị giá tăng)

Thời điểm xác định thuế GTGT đang được quy định tại điều 8 của Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn luật Thuế GTGT như sau: 1. Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa […]

Mẫu và cách làm bảng kê bán ra 01-1/GTGT trên Excel mới nhất 2023

Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 1. Cách làm bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra: 1.1. Căn cứ kê khai: – Căn cứ để lập bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra là: toàn bộ hóa đơn GTGT đã xuất bán trong kỳ (bao gồm cả hóa đơn xuất hàng […]