Category Archives: Thuế TNCN

Mẫu 07/ĐK-NPT-TNCN Đăng ký người phụ thuộc theo thông tư 80/2021/TT-BTC

Mẫu 07/ĐK-NPT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC là tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh áp dụng đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế STT Họ và tên người phụ thuộc Mã số thuế người phụ thuộc […]

Công văn 636/TCT-DNNCN hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2021

I. ĐỐI TƯỢNG PHẢI QUYẾT TOÁN THUẾ 1. Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan Thuế Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp […]

Cách xử lý: Trùng số Chứng Minh Thư nhân dân khi đăng ký Mã Số Thuế TNCN 2021

Cá nhân được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời […]

Cách xác định cá nhân cứ trú và không cư trú cho người LĐ nước ngoài

Hướng dẫn cách phân biệt, xác định thế nào cá nhân cứ trú và không cư trú đối với người nước ngoài theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN. Theo điều 1 của Thông tư 111/2013/TT-BTC thì: Điều kiện để 1 cá nhân được gọi là cá nhân […]

Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN (phải đóng thuế) mới nhất 2023

Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN đang được quy định tại điều 2 của Thông tư số 111/2013/TT-BTC và được sửa đổi bổ sung tại điều 11 của Thông tư 92/2015/TT-BTC và Điều 4 Thông tư 25/2018/TT-BTC. Dưới đây, Kế Toán Việt Hưng sẽ tổng hợp các khoản thu nhập đó, gồm có: 1. Thu […]

Thủ tục cắt giảm người phụ thuộc năm 2023

Thủ tục hủy, thông báo cắt giảm người phụ thuộc đã đăng ký giảm trừ gia cảnh trước đó được thực hiện theo hướng dẫn tại điều 10 của thông tư 105/2020/TT-BTC Theo đó, Thủ tục cắt giảm người phụ thuộc theo từng trường hợp như sau: Trường hợp 1:Cá nhân (Người nộp thuế) thông báo thay đổi thông tin trực tiếp với […]

Trợ cấp thôi việc, mất việc làm có phải tính thuế TNCN không?

Thuế thu nhập cá nhân viên đối với khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm 1. Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là gì? – Trợ cấp thôi việc là khoản trợ cấp mà người sử dụng lao động có trách nhiệm phải chi trả cho người lao động khi […]