Category Archives: Thuvienphapluat

Định nghĩa về tài sản cố định hữu hình của tổ chức tài chính vi mô theo nguyên tắc kế toán đối với tài khoản kế toán 301 được quy định như thế nào?

Định nghĩa về tài sản cố định hữu hình của tổ chức tài chính vi mô theo nguyên tắc kế toán đối với tài khoản kế toán 301 được quy định như thế nào?

Mã số doanh nghiệp là gì? Mã số doanh nghiệp có thời hạn sử dụng bao lâu? Trình tự thực hiện cấp mã số doanh nghiệp tự động như thế nào?

Cho tôi hỏi mã số doanh nghiệp là gì? Mã số doanh nghiệp có thời hạn sử dụng bao lâu? Mã số doanh nghiệp có được cấp tự động không? Trình tự thủ tục cấp mã số doanh nghiệp tự động như thế nào? Câu hỏi của bạn L.V.T (Long An). […]

Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của nhà thầu nước ngoài?

Cho tôi hỏi: Nhà thầu nước ngoài có hoạt động chuyển nhượng vốn thì nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tại cơ quan thuế nào? Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn khai theo năm hay theo từng lần phát sinh? Câu hỏi của anh P.T.Q từ Nha […]

Cảnh báo hành vi lợi dụng thông tin cá nhân để kê khống, gian lận thuế bởi Cục thuế tỉnh Đồng Nai?

Cảnh báo hành vi lợi dụng thông tin cá nhân để kê khống, gian lận thuế bởi Cục thuế tỉnh Đồng Nai? Thắc mắc của K.P ở Khánh Hòa. Cảnh báo hành vi lợi dụng thông tin cá nhân để kê khống, gian lận thuế bởi Cục thuế tỉnh […]

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh bao gồm những gì?

Tôi có một câu hỏi như sau: Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh bao gồm những gì? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.T.D ở Bà Rịa – Vũng Tàu. […]

Cá nhân cho thuê tài sản tại nhiều địa điểm thì xác định mức thu lệ phí môn bài dựa trên cơ sở nào?

Cá nhân cho thuê tài sản tại nhiều địa điểm thì xác định mức thu lệ phí môn bài dựa trên cơ sở nào? Cá nhân cho thuê tài sản có được lựa chọn nộp lệ phí môn bài theo năm không? Câu hỏi của anh D từ Bình Định. […]

Hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh trồng cây hương liệu lâu năm sẽ bao gồm những tài liệu nào?

Tôi có một câu hỏi như sau: Trồng cây hương liệu lâu năm có mã ngành kinh tế bao nhiêu? Hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh trồng cây hương liệu lâu năm sẽ bao gồm những tài liệu nào? Câu hỏi của chị N.T.D ở Lâm Đồng. […]

Người nộp thuế có dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế giá trị gia tăng thì lập hồ sơ khai thuế thế nào?

Bên anh có một số dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế giá trị gia tăng. Em cho anh hỏi là trong trường hợp này có lập hồ sơ khai thuế chung cho tất cả các dự án được không hay phải lập hồ sơ riêng. Câu hỏi của anh S […]