Category Archives: Luật doanh nghiệp

Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh nhưng vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế trong trường hợp nào?

Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh nhưng vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế trong trường hợp nào? Căn cứ xác định thời gian doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh được quy định thế nào? Câu hỏi của anh D từ Cần Thơ. Doanh nghiệp […]

Công ty quản lý quỹ bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán thì Chi nhánh trong nước có bị thu hồi quyết định thành lập không?

Tôi có thắc mắc cần giải đáp như sau: Chi nhánh trong nước của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có bị thu hồi quyết định thành lập khi công ty quản lý quỹ bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán không? Câu […]

Công ty tài chính chuyên ngành là những công ty nào? Công ty tài chính được phép mở những loại tài khoản nào?

Tôi có một vài thắc mắc mong được giải đáp, cụ thể như sau: Công ty tài chính chuyên ngành là những công ty nào? Công ty tài chính được phép mở những loại tài khoản nào? Câu hỏi của chị P.T.Y.N từ Quảng Nam. Công ty tài chính […]

30/4 1/5 năm 2024 nghỉ từ thứ mấy? Lịch đi làm lại lễ 30/4 1/5 năm 2024 chính thức như thế nào?

30/4 1/5 năm 2024 nghỉ từ thứ mấy? Lịch đi làm lại lễ 30/4 1/5 năm 2024 chính thức như thế nào? Thắc mắc của anh H.S ở Gia Lai. 30/4 1/5 năm 2024 nghỉ từ thứ mấy? Lịch đi làm lại lễ 30/4 1/5 năm 2024 chính thức […]

Công ty chứng khoán có thể cho tổ chức khác sử dụng danh nghĩa của mình để kinh doanh, cung cấp dịch vụ chứng khoán hay không?

Theo pháp luật hiện hành, công ty chứng khoán có thể cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng danh nghĩa của mình để kinh doanh, cung cấp dịch vụ chứng khoán hay không? Công ty chứng khoán có được mua cổ phần của một công ty chứng khoán khác tại Việt Nam […]

Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm trong tổ chức có bắt buộc có chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm không?

Cho tôi hỏi, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm bao gồm những loại nào theo quy định pháp luật?Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm trong tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm có bắt buộc có chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm không? Câu […]

Hộ kinh doanh trồng cây lấy quả chứa dầu được quyền hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm không?

Tôi có một câu hỏi như sau: Hộ kinh doanh trồng cây lấy quả chứa dầu được quyền hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm không? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.N.T ở Bà Rịa – Vũng Tàu. Trồng cây lấy quả chứa dầu có mã ngành […]

Hộ kinh doanh nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp được hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm không?

Tôi có một câu hỏi như sau: Hộ kinh doanh nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp được hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm không? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.T.D ở Đồng Nai. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp có mã ngành […]

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có thể mang quốc tịch nước ngoài hay không theo quy định?

Tôi có câu hỏi muốn được giải đáp thắc mắc như sau người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có thể mang quốc tịch nước ngoài hay không theo quy định? Câu hỏi của anh K.P.A đến từ Bà Rịa – Vũng Tàu. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có […]

Mã số doanh nghiệp là gì? Mã số doanh nghiệp có thời hạn sử dụng bao lâu? Trình tự thực hiện cấp mã số doanh nghiệp tự động như thế nào?

Cho tôi hỏi mã số doanh nghiệp là gì? Mã số doanh nghiệp có thời hạn sử dụng bao lâu? Mã số doanh nghiệp có được cấp tự động không? Trình tự thủ tục cấp mã số doanh nghiệp tự động như thế nào? Câu hỏi của bạn L.V.T (Long An). Mã số doanh nghiệp […]