Thủ tục cắt giảm người phụ thuộc năm 2023

Thủ tục hủy, thông báo cắt giảm người phụ thuộc đã đăng ký giảm trừ gia cảnh trước đó được thực hiện theo hướng dẫn tại điều 10 của thông tư 105/2020/TT-BTC

Theo đó, Thủ tục cắt giảm người phụ thuộc theo từng trường hợp như sau:
Trường hợp 1:Cá nhân (Người nộp thuế) thông báo thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan thuế:

Hồ sơ gồm:
– Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC để thay đổi thông tin cho người phụ thuộc. Các bạn có thể tham khảo tại đây: Mẫu 08/MST – Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế
– Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch Việt Nam; bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài trong trường hợp thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.
Trường hợp 2: Cá nhân (Người lao động) thay đổi thông tin qua cơ quan chi trả thu nhập
Cá nhân có thay đổi thông tin đăng ký thuế của người phụ thuộc có thay đổi thông tin đăng ký thuế của bản thân và người phụ thuộc như sau:
 
Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với trường hợp nộp qua cơ quan chi trả thu nhập, gồm:
+ Văn bản ủy quyền (đối với trường hợp chưa có văn bản ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập trước đó) và bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của người phụ thuộc.
 
Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp thông tin thay đổi của cá nhân hoặc người phụ thuộc vào Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH- TCT hoặc mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.
Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi.
Kế Toán Việt Hưng giải thích: 
Trong hình, Kế Toán Việt Hưng đang thực hiện cắt giảm người phụ thuộc cho người lao động là: Nguyễn Văn Bình, có người phụ thuộc là con gái: Nguyễn Kim Anh.

Tại thời điểm đăng ký vào năm 2021:  Tờ khai đăng ký người đăng để trống chỉ tiêu số 11 – Thời điểm kết thúc tính giảm trừ
=> Nay, Anh Nguyễn Văn Bình không muốn lấy giảm trừ người phụ thuộc là con nữa nên thông báo hủy, cắt giảm người phụ thuộc vào thời điểm tháng 12/2023
=> Tại mẫu số 20-ĐK-TH-TCT:
+ Chỉ tiêu 11 sẽ được điền là: 12/2023
+ Cho thông tin người phụ thuộc 
Nguyễn Kim Anh vào mục
II – Đăng ký thay đổi người phụ thuộc
Các bạn nộp hồ sơ cắt giảm người phụ thuộc qua mạng điện tử thì làm trực tiếp trên phần mềm hỗ trợ kê khai hoặc phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (3.3…) sau đó thực hiện nộp qua mạng tại trang thuedientu.gdt.gov.vn tương tự như khi đăng ký giảm trừ.