Cách xử lý: Trùng số Chứng Minh Thư nhân dân khi đăng ký Mã Số Thuế TNCN 2021

Cá nhân được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời là mã số thuế của cá nhân khi người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. (Theo điểm b, khoản 2, điều 30 của Luật quản lý thuế số: 38/2019/QH14)

Vậy khi thực hiện đăng ký mã số thuế cho người lao động. Kết quả hệ thống Thuế báo về là số CMND đăng ký bị trùng với dữ liệu của người nộp thuế khác thì thực hiện như sau:

Bước 1: Kiểm tra kết quả trả về
Cơ quan chi trả thu nhập kiểm tra MST trùng (tại thông báo của cơ quan thuế báo về) trên hệ thống tra cứu MST cá nhân của cơ quan thuế tại trang web:
 
Bước 2: Xử lý thông tin theo kết quả tại bước 1
* Trường hợp 1: Kết quả trên hệ thống tra cứu ra thông tin của một người khác với người lao động đang đăng ký MST của đơn vị thì Cơ quan chi trả thu nhập (doanh nghiệp) chuẩn bị các hồ sơ sau nộp tại Bộ phận một cửa của cơ quan thuế quản lý:
1. Danh sách kết quả báo trùng CMND do cơ quan thuế trả kết quả cho đơn vị. (Doanh nghiệp tải và in kết quả trả về ra giấy)
2. Mẫu đăng ký thuế 05-ĐK-TCT theo thông tư 105/2020/BTC do người đăng ký mã số thuế kê khai. (Doanh nghiệp cung cấp và hướng dẫn người lao động điền đầy đủ thông tin vào mẫu này)

3. Chứng minh thư photo của người đăng ký mã số thuế của người nộp thuế. (Người lao động (người cần đăng ký MST) photo CMND nộp cho doanh nghiệp)
=> Doanh nghiệp bộ hồ sơ (gồm 3 giấy tờ trên) nộp tại bộ phận một cửa của cơ thuế (CQT sẽ tiếp nhận và xử lý thông tin trùng CMND để cấp MST TNCN cho người lao động)
* Trường hợp 2: Kết quả trên hệ thống tra cứu không ra thông tin thì đề nghị liên hệ với cơ quan thuế quản lý để thực hiện tra cứu. Trường hợp MST trùng là MST người phụ thuộc của NNT đang đăng ký MST thì cơ quan chi trả hướng dẫn người lao động thực hiện chuyển đổi MST người phụ thuộc thành MST người nộp thuế như sau:
– Cá nhân có mã số thuế phụ thuộc thực hiện kê khai theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo thông tư 105/2020/BTC
(Lưu ý: phần thông tin mới tại mẫu số 08-MST điền đầy đủ số chứng minh thư, ngày cấp, nơi cấp; địa chỉ hộ khẩu)
2. Mẫu đăng ký thuế 05-ĐK-TCT theo thông tư 105/2020/BTC do người đăng ký mã số thuế kê khai.
– Kèm theo bản photo CMTND/ CCCD, 
=> Nộp tại bộ phận một cửa của cơ quan thuế