Category Archives: Hạch toán

Cách hạch toán kế toán xây dựng cơ bản dở dang

Cách hạch toán kế toán xây dựng cơ bản dở dang: Công tác đầu tư XĐCB và sửa chữa lớn TSCĐ của doanh nghiệp có thể được thực hiện theo phương thức giao thầu hoặc tự làm. Ở các doanh nghiệp tiến hành đầu tư XDCB theo phương thức tự làm thì tài khoản này […]

Cách hạch toán khấu hao tài sản cố định

Hướng dẫn cách hạch toán định khoản khấu hao tài sản cố định trong những nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu: –  Tài sản cố định là những tài sản thoả mãn được những tiêu chuẩn dưới đây: a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử […]

Cách hạch toán thanh lý, nhượng bán tài sản cố định

Hướng dẫn cách hạch toán định khoản khi thanh lý nhượng bán tài sản cố định 1.1. Phản ánh các khoản thu nhập về thanh lý, nhượng bán TSCĐ: + Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi: Nợ các TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán) Có TK […]

Cách hạch toán hóa đơn điều chỉnh tăng giảm

Khi phát hiện hóa đơn có sai sót đơn giá, số lượng, thành tiền…làm tăng giảm doanh thu và thuế GTGT (đối với doanh nghiệp kê khai tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ), thì người bán và người mua tiến hành ghi nhận sai sót và lập hóa đơn điều chỉnh tăng – […]

Cách hạch toán thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt (Tài khoản 3332)

Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế gián thu, thu trực tiếp vào hành vi sản xuất, nhập khẩu các loại hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và hành vi kinh doanh các dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt […]

Cách hạch toán các khoản nộp phạt thuế, truy nộp thuế

Khi doanh nghiệp bị truy thu tiền thuế phải nộp, và phải nộp phạt tiền thuế thì các khoản này sẽ được hạch toán vào đâu, hạch toán các khoản nộp phạt thuế, truy thu thuế như thế nào? Dưới đây Kế toán Việt Hưng xin hướng dẫn các bạn cách hạch toán các khoản […]

Cách xử lý – hạch toán hàng thiếu và hàng thừa

I. Cách xử lý hàng thiếu – hạch toán hàng thiếu: Khi phát hiện hàng về nhập kho thiếu so với hóa đơn. Kế toán hạch toán: Nợ 156: số hàng thực tế nhập kho Nợ 1381: Hàng thiếu chờ xử lý. Nợ 1331: số thuế GTGT đươc khấu trừ theo hóa đơn ( số […]

Cách hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm

Khi làm sổ sách kế toán, đầu năm kế toán phải thực hiện bút toán đầu kỳ đó là kết chuyển lãi – lỗ: – Căn cứ để kết chuyển lãi lỗ từ năm trước sang năm đó chính là số dư của tài khoản 421: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: – Tài […]

Cách hạch toán thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn cách định khoản hạch toán thuế thu nhập cá nhân 1. Tài khoản sử dụng: Tài khoản 3335 – Thuế thu nhập cá nhân: Phản ánh số thuế thu nhập cá nhân phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước. Kết Cấu Giảm Tăng Bên Nợ Bên Có […]

Cách hạch toán thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế tạm tính theo quý và quyết toán thuế vào cuối năm. Tài khoản sử dụng để hạch toán: TK 3334: Thuế thu nhập doanh nghiệp. TK 821: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Căn cứ để hạch toán thuế TNDN là: + Số tiền tạm tính số […]