Mẫu và cách làm bảng kê bán ra 01-1/GTGT trên Excel mới nhất 2023

Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra

1. Cách làm bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra:

1.1. Căn cứ kê khai:
Căn cứ để lập bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra là: toàn bộ hóa đơn GTGT đã xuất bán trong kỳ (bao gồm cả hóa đơn xuất hàng trả lại phát sinh trong kỳ (nếu có)) 
– Nguyên tắc kê khai: 

– Hóa đơn bán ra kỳ nào thì kê vào bảng kê hóa đơn GTGT HHDV bán ra k đó. Trường hợp bỏ sót hoá đơn đầu ra thì các bạn phải tiến hành làm tờ khai bổ sung, chi tiết xem tại đây: Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế GTGT

Không kê khai vào bảng kê này
+ Các hóa đơn GTGT của các kỳ khác
+ Hóa đơn xóa bỏ (hóa đơn viết sai đã gạch chéo xuất lại hóa đơn mới) 

1.2 Cách ghi các chỉ tiêu trên Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra:

Nhìn vào bảng kê hoá đơn – chứng từ HHDV bán ra ta thấy có 4 dòngHóa đơn GTGT được ghi vào bảng kê cần phân loại theo nhóm chỉ tiêu HHDV không chịu thuế GTGT, HHDV có thuế suất GTGT 0%, thuế suất 5% và thuế suất 10%. 
–  Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT): là những hóa đơn mà các bạn đã xuất mà trên hóa đơn thể hiện dòng tiền thuế và thuế xuất đều gạch chéo: \ 
–  Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%: liệt kê những hoá đơn đầu ra cho đối tượng HHDV chịu thuế suất 0%.
–  Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%: 
liệt kê những hoá đơn đầu ra cho đối tượng HHDV chịu thuế suất 5%.
–  Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%: 
liệt kê những hoá đơn đầu ra cho đối tượng HHDV chịu thuế suất 10%. 
 
Sau đây, Kế Toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cụ thể từng chỉ tiêu trên bảng kê:

 

 + Cột 2 “Số hóa đơn”: Ghi số hóa đơn trên hóa đơn GTGT ĐR

+ Cột 3 ” Ngày, tháng, năm lập hóa đơn”: Ghi ngày tháng trên hóa đơn GTGT ĐR
+ Cột 4 “Tên người mua”: Ghi tên công ty bán hàng trên hóa đơn ĐR
+ Cột 5 “Mã số thuế người mua”: Ghi mã số thuế của công ty bán trên HĐ ĐR
+ Cột 6 “Doanh thu chưa có thuế GTGT”: Ghi số tiền tại dòng cộng tiền hàng trên HĐ ĐR
+ Cột 7 “Thuế GTGT”: Ghi số tiền thuế GTGT trên HĐ ĐR

Các bạn muốn tải mẫu bảng kê bán ra 01-1/GTGT trên Excel về tham khảo thì có thể gửi mail về địa chỉ cskh@ketoanviethung.vn
Kế Toán Việt Hưng sẽ gửi lại ngay cho các bạn tham khảo