Xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài thì sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hay hóa đơn bán hàng theo quy định?

image_pdfimage_print

Xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài thì sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hay hóa đơn bán hàng theo quy định?