Thẻ BHYT từ 01/7/2024: 4 thay đổi quan trọng ảnh hưởng đến triệu người dân

Bên cạnh các chính sách về lương, thưởng từ 01/7/2024 thì cũng có nhiều quy định liên quan đến BHYT nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân. Dưới đây là tổng hợp những quy định mới về thẻ BHYT từ 01/7/2024 không thể bỏ qua.

 

1. Liên thông cấp thẻ BHYT, khai sinh cho trẻ trên VNeID

Đây là một trong các quy định mới về thẻ BHYT từ 01/7/2024 được nêu tại Nghị định 63/2024/NĐ-CP.

Cụ thể, theo Điều 6 Nghị định 63/2024/NĐ-CP, việc thực hiện liên thông điện tử cấp đăng ký khai sinh, thường trú và thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 06 tuổi có thể thực hiện online tại Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trên ứng dụng VNeID.

Khi thực hiện trên ứng dụng VNeID, cha, mẹ hoặc người thực hiện lựa chọn mục “Dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử” để thực hiện nộp hồ sơ online và nộp lệ phí theo quy định (nếu có).

Trong đó, thời gian giải quyết nhóm thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, thường trú và cấp thẻ BHYT là không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Và thời gian này có thể kéo dài đến không quá 05 ngày làm việc nếu cần phải xác minh thêm. Nếu tiếp nhận sau 15 giờ của ngày hôm đó thì thời gian được tính kể từ ngày làm việc tiếp theo.

Trong đó, thời gian đăng ký khai sinh là ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ; đăng ký thường trú trong không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ điện tử và việc cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi thực hiện trong không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.


4 quy định mới về thẻ BHYT từ 01/7/2024 ảnh hưởng hàng triệu dân (Ảnh minh họa)

2. Tích hợp thẻ BHYT vào thẻ Căn cước

Cùng với việc được cấp liên thông thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi trên VNeID thì quy định mới về thẻ BHYT từ 01/7/2024 có liên quan đến loại giấy tờ tùy thân mới của người dân tại thời điểm 01/7/2024.

Cụ thể, Điều 22 Luật Căn cước số 26/2023/QH15 nêu rõ: Các thông tin được bổ sung vào thẻ Căn cước gồm có thông tin thẻ BHYT, sổ BHXH, giấy phép lái xe… được bổ sung trong bộ phận lưu trữ của thẻ Căn cước ngoài những thông tin về căn cước và được mã hóa.

Trong đó, các thông tin này phải được xác thực thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Khi sử dụng thẻ BHYT cũng như các giấy tờ khác đã được tích hợp vào thẻ Căn cước cũng tương đương với việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng thẻ BHYT, sổ BHXH… trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, giao dịch khác.

Xem thêm: Dự kiến 9 thông tin về sức khỏe có thể xem trên VNeID

3. Thay đổi mức đóng, mức hưởng BHYT

Khi thực hiện cải cách tiền lương nghĩa là sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018. Trong khi đó, mức đóng, mức hưởng BHYT đang căn cứ vào mức lương cơ sở.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về cách tính mức đóng, mức hưởng BHYT thay thế nhưng lý do thay đổi mức đóng, mức hưởng BHYT từ 01/7/2024 bởi các nguyên nhân sau đây:

3.1 Thay đổi mức đóng BHYT

Các mức đóng, mức hưởng bảo hiểm y tế phụ thuộc vào mức lương cơ sở khi người tham gia BHYT thuộc các đối tượng sau đây:

– BHYT của cán bộ, công chức, viên chức bởi mức đóng bằng 1,5% tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các loại phụ cấp.

– BHYT của người hoạt động không chuyên trách. Mức đóng BHYT của đối tượng này bằng 1,5% mức lương cơ sở.

– BHYT tối đa của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Với đối tượng này, mức đóng tối đa bằng 30%x4,5%x mức lương cơ sở.

– BHYT tối đa của học sinh, sinh viên được tính bằng công thức 70%x4,5%x mức lương cơ sở.

– BHYT của hộ gia đình. Tùy vào từng số lượng thành viên hộ gia đình tham gia BHYT thì mức đóng theo tháng sẽ tương đương như sau:

Thành viên hộ gia đình

Số tiền đóng/tháng

Người thứ nhất

4,5% mức lương cơ sở

Người thứ hai

70% mức đóng của người thứ nhất

Người thứ ba

60% mức đóng của người thứ nhất

Người thứ tư

50% mức đóng của người thứ nhất

Người thứ năm trở đi

40% mức đóng của người thứ nhất

– BHYT tối đa của người lao động do mức này bằng 20 tháng lương cơ sở.

Nhiều quy định về thẻ BHYT từ 01/7/2024 thay đổi
Nhiều quy định về thẻ BHYT từ 01/7/2024 thay đổi (Ảnh minh họa)

3.2 Thay đổi mức hưởng BHYT

Theo khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 25/2008/QH12, mức hưởng BHYT cũng thay đổi do chính sách bãi bỏ mức lương cơ sở bởi mức hưởng chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến khi thuộc đối tượng được thanh toán và có số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở.

4. Thêm đối tượng được hỗ trợ đóng BHYT

Căn cứ khoản 2 Điều 32 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở số 30/2023/QH15, thêm một đối tượng được Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT là người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Theo đó, đối tượng này được hỗ trợ tiền đóng BHYT theo mức mà Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Nếu người này đã tham gia BHYT nhưng bị ốm đau, tai nạn, chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ và đủ điều kiện hưởng thì được chi trả chế độ từ quỹ bảo hiểm. Nếu chưa tham gia thì được hỗ trợ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh.

Trên đây là thông tin mới nhất về các quy định mới về thẻ BHYT từ 01/7/2024 ảnh hưởng lớn đến hàng triệu người dân nước ta.

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài Kế Toán Việt Hưng để được hỗ trợ.