Tăng lương hưu thêm 15% từ 01/7/2024: Ai được tăng?

Mới đây, Bộ Chính trị nêu rõ sẽ thực hiện điều chỉnh lương hưu tăng thêm 15% so với mức lương hưu đang hưởng của tháng 6/2024. Vậy ai được tăng lương hưu lên 15% từ 01/7/2024? Cùng theo dõi chi tiết tại bài viết này.

1. Ai được tăng lương hưu từ 01/7/2024 thêm 15%?

Theo đó, tại Kết luận 83-KL/TW, Bộ Chính trị nêu rõ:

1. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2024 đối với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định này.

Trong đó, việc tăng lương hưu từ 01/7/2024 thêm 15% áp dụng với các đối tượng nêu tại Điều 1 dự thảo điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng gồm:

– Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (gồm cả người đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân); quân nhân, công an và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

– Cán bộ cấp xã (xã, phường, thị trấn) đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng; Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP và Quyết định số 111-HĐBT;

– Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; trợ cấp hằng tháng cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng hoặc có từ đủ 15 – dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động;

– Công nhân cao su thuộc đối tượng công nhân mới giải phóng làm nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe nay già yếu phải thôi việc.

– Quân nhân, công an đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương;

– Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Trong đó, bao gồm cả các đối tượng có lương hưu dưới 3,5 triệu đồng/tháng.

– Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

– Người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước 01/01/1995.

2. Mức tăng lương hưu cụ thể từ 01/7/2024

Những đối tượng ở trên được tăng 15% lương hưu trên mức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2024 từ 01/7/2024.

Đồng thời, những đối tượng trên sau khi được tăng lương hưu mà có mức hưởng thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh thêm như sau:

  • Người có hương hưu dưới 3,2 triệu đồng/tahsng: Tăng thêm 300.000 đồng/tháng.
  • Người có mức hưởng từ 3,2 – dưới 3,5 triệu đồng/tháng: Tăng thêm số tiền tương ứng để bằng 3,5 triệu đồng/tháng.

Mức lương hưu sau khi điều chỉnh ở trên là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu ở những lần tiếp theo.

3. Từ 01/7/2024, lương hưu có thể tăng do tăng lương cơ sở?

Bên cạnh việc điều chỉnh lương hưu cho các đối tượng ở trên với mức ở trên, việc tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng cũng ảnh hưởng đến lương hưu.

Cụ thể, hiện nay, các tính lương hưu đang là:

Lương hưu = Tỷ lệ hưởng lương hưu x Mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH

Trong đó, khi lương cơ sở tăng kéo theo mức bình quân tiền lương tháng cũng tăng và do đó, tiền lương hưu cũng tăng tương ứng.

Ngoài ra, ngay từ thời điểm tăng lương cơ sở, mức lương thấp nhất sẽ có sự thay đổi luôn, cụ thể tăng từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng do mức lương thấp nhất bằng 01 tháng lương cơ sở.

Trên đây là thông tin Ai được tăng lương hưu lên 15% từ 01/7/2024 tới đây?

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài Kế Toán Việt Hưng để được hỗ trợ.