Ngày 10/09, Công ty ABC bắt đầu xây dựng một nhà máy mới. Dưới đây là các giao dịch xảy ra trong quá trình xây dựng nhà máy:

image_pdfimage_print

Ngày 10/09, Công ty ABC bắt đầu xây dựng một nhà máy mới. Dưới đây là các giao dịch xảy ra trong quá trình xây dựng nhà máy:

    Ngày 10/09: Công ty đã chi 200.000.000đ mua đất để xây dựng nhà máy. Người ta ước tính rằng giá trị sử dụng của đất này trong dự án là 150.000.000đ, số tiền còn lại là giá trị đất không được phân bổ vào dự án.

    Ngày 15/09: Chi phí xây dựng nhà máy từ ngày 10/09 đến 15/09 là 300.000.000đ, trong đó có 50.000.000đ đã được thanh toán bằng tiền mặt.

    Ngày 20/09: Tiếp tục chi phí xây dựng nhà máy thêm 400.000.000đ, được thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng.

 

Yêu cầu bạn định khoản cho từng giao dịch kể trên.

Giải:

 

    Ngày 10/09:

    Tăng TK 211 (Đất): 150.000.000đ (Giá trị sử dụng đất trong dự án)

    Tăng TK 213 (Chi phí xây dựng cơ bản): 50.000.000đ (Giá trị đất không được phân bổ)

 

    Ngày 15/09:

    Tăng TK 213: 300.000.000đ (Chi phí xây dựng nhà máy)

        Giảm TK 111 (Tiền mặt): 50.000.000đ

 

    Ngày 20/09:

    Tăng TK 213: 400.000.000đ (Chi phí xây dựng nhà máy)

        Giảm TK 112 (Tiền trong ngân hàng): 400.000.000đ