Một công ty ABC vừa kết thúc kỳ kế toán. Dưới đây là một số giao dịch quan trọng trong kỳ

Một công ty ABC vừa kết thúc kỳ kế toán. Dưới đây là một số giao dịch quan trọng trong kỳ:

  1. Ngày 1: Nhận hóa đơn mua hàng trị giá 10.000.000 VND từ nhà cung cấp XYZ.
  2. Ngày 5: Bán hàng trả góp cho khách hàng A với giá 20.000.000 VND (có 30% giá trị là trả trước).
  3. Ngày 10: Thanh toán 50% số tiền nợ từ khách hàng B.
  4. Ngày 15: Mua thiết bị văn phòng trị giá 5.000.000 VND từ cửa hàng Văn Phòng Phẩm Hoa Mai.
  5. Ngày 25: Lãnh lương tháng này cho nhân viên với tổng chi phí là 15.000.000 VND.

Li gii:

Ghi s cái:

NGÀY

NI DUNG

N (VND)

CÓ (VND)

1

Nhập hàng từ XYZ

10,000,000

 

5

Bán hàng trả góp cho A

 

20,000,000

10

Thanh toán nợ từ B (50%)

10,000,000

 

15

Mua thiết bị văn phòng từ Hoa Mai

5,000,000

 

25

Lãnh lương nhân viên

15,000,000

 

Bng cân đối kế toán:

TÀI KHON

N (VND)

CÓ (VND)

Nguồn vốn (Vốn chủ sở hữu)

20,000,000

 

Hàng tồn kho

5,000,000

 

Công nợ khách hàng

10,000,000

 

Tiền mặt

 

35,000,000

Tổng cộng

35,000,000

35,000,000