Category Archives: MISA

Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt Xem phim hướng dẫn Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim) 1. Định khoản Nợ TK 111                  Tiền mặt (1111, 1112) Có TK 112               Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122) 2. Mô tả nghiệp vụ Khi công ty có nhu cầu rút […]

Hướng dẫn Tạo tài khoản SQL MISA (Tài khoản quản trị)

MISA xin hướng dẫn anh/chị tạo tài khoản SQL MISA để tạo mới, phục hồi và đăng ký dữ liệu trên phần mềm MISA, xử lý tình huống lỗi khi mở, tạo, phục hồi dữ liệu báo “tài khoản quản trị” như hình:       Bước 1. Tải công cụ MISA All in one […]

Hướng dẫn, gỡ và cài lại MISA KYSO khi phát hành hóa đơn gặp lỗi

Anh/Chị thực hiện lần lượt các thao tác như hướng dẫn sau: Bước 1: Gỡ MISA KYSO bản hiện tại như sau: Nhấn nút windows Vào Control Panel     ​ Chọn Uninstall a program     ​ Tìm đến biểu tượng MISA KYSO, tích chuột phải trọn Uninstall     ​ Màn hình sẽ […]

Lập chứng từ từ hóa đơn đầu vào theo nghị quyết 43/2022/QH15 lấy về từ MISA meInvoice

Xem phim hướng dẫn 1. Nội dung Chương trình cho phép người dùng lập các loại chứng từ từ 1 hoặc nhiều hóa đơn đầu vào áp dụng theo nghị quyết 43/2022/QH15, lấy về từ MISA meInvoice – Dịch vụ xử lý hóa đơn đầu vào. Đơn vị nhận hóa đơn GTGT: Các HĐĐT có […]