Ghi sổ và tính toán lãi suất

image_pdfimage_print

Mô tả: Ngày 1/1/N, Ngân hàng A mở một khoản tiết kiệm cho khách hàng B với số tiền gửi là 100,000,000 VND với lãi suất hàng năm là 8%. Hãy ghi sổ và tính toán lãi suất sau 6 tháng.

Giải pháp:

 1. Ghi sổ ban đầu (Ngày 1/1/N):
  • Nợ: Tiền gửi của khách hàng B: 100,000,000 VND
  • Có: Khoản tiền của khách hàng B: 100,000,000 VND
 2. Tính toán lãi suất sau 6 tháng (Ngày 1/7/N):
  • Số tiền gốc: 100,000,000 VND
  • Lãi suất hàng tháng: (8%/12) * số tiền gốc
  • Số tháng: 6

Tổng lãi suất = Số tiền gốc * Lãi suất hàng tháng * Số tháng

 1. Ghi sổ sau 6 tháng (Ngày 1/7/N):
  • Nợ: Lãi suất chưa thanh toán
  • Có: Thu nhập từ lãi suất