Ghi sổ ngân hàng và tính lãi suất

image_pdfimage_print

Ghi sổ ngân hàng và tính lãi suất

Hãy giả sử bạn có một tài khoản ngân hàng với số dư ban đầu là 10,000,000 VND. Trong tháng này, bạn thực hiện các giao dịch như sau:

 1. Ngày 1: Gửi thêm 5,000,000 VND vào tài khoản.
 2. Ngày 15: Rút 3,000,000 VND từ tài khoản.
 3. Ngày 25: Nhận lãi suất 0.5% theo tháng.

Hãy thực hiện việc ghi sổ ngân hàng và tính toán số dư cuối kỳ cùng với lãi suất đã nhận được.

Lời giải:

 • Giao dịch 1 (Ngày 1):
  • Số dư ban đầu: 10,000,000 VND
  • Gửi thêm: +5,000,000 VND
  • Số dư sau giao dịch 1: 15,000,000 VND
 • Giao dịch 2 (Ngày 15):
  • Số dư trước giao dịch 2: 15,000,000 VND
  • Rút: -3,000,000 VND
  • Số dư sau giao dịch 2: 12,000,000 VND
 • Giao dịch 3 (Ngày 25):
  • Số dư trước giao dịch 3: 12,000,000 VND
  • Nhận lãi suất: +60,000 VND (0.5% của 12,000,000)
  • Số dư cuối kỳ: 12,060,000 VND