Ghi nợ xấu Ngân hàng ghi nhận một khoản nợ xấu trị giá 500 triệu đồng từ một khách hàng. Hãy ghi sổ cái cho khoản nợ xấu này và xem xét cách ngân hàng có thể xử lý nó.

image_pdfimage_print

Ghi nợ xấu Ngân hàng ghi nhận một khoản nợ xấu trị giá 500 triệu đồng từ một khách hàng. Hãy ghi sổ cái cho khoản nợ xấu này và xem xét cách ngân hàng có thể xử lý nó.

Lời giải:

Ghi sổ cái cho khoản nợ xấu sẽ được thực hiện bằng cách thực hiện ghi nợ:

NGÀY

SỔ CÁI

NỢ (VND)

CÓ (VND)

26/10/2023

Khách hàng

500,000,000

 
 

Nợ xấu

500,000,000

 

Ngoài việc ghi sổ cái, ngân hàng cần xem xét các biện pháp để xử lý khoản nợ xấu này, bao gồm việc liên hệ với khách hàng để thu nợ, xem xét các biện pháp pháp lý hoặc tiến hành tùy thuộc vào quy định cụ thể của ngân hàng và pháp luật liên quan.