Ghi sổ cái Một khách hàng gửi 50 triệu đồng vào tài khoản tiết kiệm của ngân hàng. Hãy ghi sổ cái cho giao dịch này.

Ghi sổ cái Một khách hàng gửi 50 triệu đồng vào tài khoản tiết kiệm của ngân hàng. Hãy ghi sổ cái cho giao dịch này.

Sổ cái cho giao dịch gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm của khách hàng sẽ được ghi như sau:

NGÀY

SỔ CÁI

NỢ (VND)

CÓ (VND)

26/10/2023

Khách hàng

50,000,000

 
 

Tiền gửi

 

50,000,000