Công ty XYZ đã giao dịch hàng đổi hàng không tương tự với công ty ABC như sau:

image_pdfimage_print

Công ty XYZ đã giao dịch hàng đổi hàng không tương tự với công ty ABC như sau:

    Ngày 10/03/2023, Công ty XYZ xuất đi 50 máy tính loại A với giá bán chưa bao gồm thuế GTGT là 250 triệu đồng. Giá vốn của 50 máy tính này được xác định là 200 triệu đồng.

    Ngày 15/03/2023, Công ty XYZ nhận được từ công ty ABC 30 máy tính loại B. Giá trị thực tế của 30 máy tính này được xác định là 180 triệu đồng.

Các thông tin liên quan:

    Tỷ giá hối đoái USD/VND: 23,000

    Thuế GTGT: 10%

Giả sử rằng Công ty XYZ thực hiện các bước xác định giá trị hợp lý cho giao dịch này và đều sử dụng các thông tin trên để thực hiện bút toán kế toán.

 

Giải quyết:

Bút toán khi xuất đi hàng:

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng (250 triệu đồng)

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (225 triệu đồng – Giá chưa có thuế)

Có TK 632 – Giá vốn hàng bán (200 triệu đồng)

Có TK 333 – Thuế GTGT (22.5 triệu đồng – 10% GTGT trên giá trị doanh thu)

Bút toán khi nhận hàng:

Nợ các TK 152, 153, 156, 211… (180 triệu đồng)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 131 – Phải thu của khách hàng (180 triệu đồng)

 

Như vậy, qua bút toán trên, Công ty XYZ đã ghi nhận đúng doanh thu, giá vốn và các khoản liên quan đối với giao dịch hàng đổi hàng không tương tự với công ty ABC.