Công ty ABC nhập khẩu một lô hàng vật tư vào ngày 1 tháng 12

image_pdfimage_print

Công ty ABC nhập khẩu một lô hàng vật tư vào ngày 1 tháng 12. Giá trị hàng hóa là 100,000 đơn vị tiền tệ. Thuế nhập khẩu áp dụng là 10% và thuế GTGT áp dụng là 5%. Công ty đã thanh toán số tiền thuế GTGT khi nhập khẩu không được khấu trừ. Hãy thực hiện các giao dịch kế toán liên quan và ghi sổ vào hệ thống kế toán.

Hướng dẫn giải:

    Ghi nhận giá trị hàng hóa nhập khẩu:

        Nợ TK 152 (Vật tư, hàng hóa nhập khẩu) 100,000

        Có TK 3333 (Thuế nhập khẩu) 10,000

        Có TK 3331 (Thuế GTGT phải nộp – 33312) 5,000

        Có TK 331 (Các TK khác) 85,000 (100,000 – 10,000 – 5,000)

    Khi thực hiện thanh toán thuế GTGT hàng nhập khẩu vào Ngân sách Nhà nước:

        Nợ TK 3331 (Thuế GTGT phải nộp – 33312) 5,000

        Có TK 111 (Tiền mặt/tài khoản ngân hàng) 5,000

    Khi bên giao ủy thác thông báo về nghĩa vụ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu từ bên nhận ủy thác (được khấu trừ):

        Nợ TK 133 (Thuế GTGT được khấu trừ) 5,000

        Có TK 3331 (Thuế GTGT phải nộp – 33312) 5,000

    Khi bên giao ủy thác nhận được chứng từ nộp thuế từ bên nhận ủy thác:

        Nợ TK 3331 (Thuế GTGT phải nộp – 33312) 5,000

        Có TK 111 (Tiền mặt/tài khoản ngân hàng) 5,000