Công chức Kiểm toán nhà nước quên mật khẩu tài khoản định danh thì có được cấp lại tài khoản định danh mới không?

Công chức Kiểm toán nhà nước quên mật khẩu tài khoản định danh thì có được cấp lại tài khoản định danh mới không?