Các trường hợp phải trực tiếp quyết toán Thuế TNCN năm 2024? Nộp hồ sơ quyết toán Thuế TNCN ở đâu?