Bảng kê mua hàng là gì? Hướng dẫn cách lập Bảng kê mua hàng áp dụng cho doanh nghiệp? Mẫu Bảng kê mua hàng?

Tôi có câu hỏi muốn được giải đáp thắc mắc như sau Bảng kê mua hàng là gì? Hướng dẫn cách lập Bảng kê mua hàng áp dụng cho doanh nghiệp? Mẫu Bảng kê mua hàng? Bảng kê mua hàng được lập thành bao nhiêu liên và lưu trữ như thế nào? Câu hỏi của anh O.P.Q đến từ Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bảng kê mua hàng là gì? Mẫu Bảng kê mua hàng? Một số lưu ý khi sử dụng Bảng kê mua hàng?

Bảng kê mua hàng là gì?

Theo hướng dẫn tại Mẫu số 06 – VT Phụ lục 3 được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC – Bảng kê mua hàng thì:

Bảng kê mua hàng là chứng từ kê khai mua vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hoá, dịch vụ lặt vặt trên thị trường tự do trong trường hợp người bán thuộc diện không phải lập hoá đơn khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ theo quy định làm căn cứ lập phiếu nhập kho, thanh toán và hạch toán chi phí vật tư, hàng hoá,… lập trong Bảng kê khai này không được khấu trừ thuế GTGT. (Trường hợp mua vật tư, hàng hoá,… của người bán không có hoá đơn với khối lượng lớn để được tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ thì phải lập “Bảng kê mua hàng hoá mua vào không có hoá đơn” (Mẫu số 04/GTGT) theo quy định của Luật thuế).

Mẫu Bảng kê mua hàng?

Mẫu Bảng kê mua hàng là Mẫu số 06 – VT Phụ lục 3 được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Một số lưu ý khi sử dụng mẫu Bảng kê mua hàng:

(1) Về đối tượng sử dụng Bảng kê mua hàng:

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 200/2014/TT-BTC về đối tượng áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC:

Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.

Hay nói cách khác, mẫu Bảng kê mua hàng áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế.

(2) Khi sử dụng mẫu Bảng kê mua hàng cần chú ý một số vấn đề sau:

Theo quy định tại Điều 117 Thông tư 200/2014/TT-BTC về hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán:

– Doanh nghiệp được chủ động xây dựng, thiết kế biểu mẫu Bảng kê mua hàng phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của mình nhưng phải đáp ứng được các yêu cầu của Luật kế toán và đảm bảo nguyên tắc rõ ràng, minh bạch, kịp thời, dễ kiểm tra, kiểm soát và đối chiếu.

– Trường hợp không tự xây dựng và thiết kế mẫu Bảng kê mua hàng cho riêng mình, doanh nghiệp có thể áp dụng Mẫu Bảng kê mua hàng – Mẫu số 06 – VT Phụ lục 3 được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

– Các doanh nghiệp có các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đặc thù thuộc đối tượng điều chỉnh của các văn bản pháp luật khác thì áp dụng theo quy định về chứng từ tại các văn bản đó.

Hướng dẫn cách lập Bảng kê mua hàng áp dụng cho doanh nghiệp?

Hướng dẫn cách lập Bảng kê mua hàng áp dụng cho doanh nghiệp được hướng dẫn tại Mẫu số 06 – VT Phụ lục 3 được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC – Bảng kê mua hàng, cụ thể như sau:

Góc bên trái của Bảng kê mua hàng ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng Bảng kê mua hàng. Bảng kê mua hàng phải đóng thành quyển và ghi số từng quyển dùng trong 1 năm. Mỗi quyển “Bảng kê mua hàng” phải được ghi số liên tục từ đầu quyển đến cuối quyển.

Ghi rõ họ tên, địa chỉ hoặc nơi làm việc của người trực tiếp mua hàng.

Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, quy cách, phẩm chất, địa chỉ mua hàng và đơn vị tính của từng thứ vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hoá.

Cột 1: Ghi số lượng của mỗi loại vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hoá đã mua.

Cột 2: Ghi đơn giá mua của từng thứ vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hoá đã mua.

Cột 3: Ghi số tiền của từng thứ vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hoá đã mua (Cột 3 = Cột 1 x Cột 2).

Dòng cộng ghi tổng số tiền đã mua các loại vật tư, công cụ, hàng hóa ghi trong Bảng.

Các cột B, C, 1, 2, 3 nếu còn thừa thì được gạch 1 đường chéo từ trên xuống.

Bảng kê mua hàng được lập thành bao nhiêu liên và lưu trữ như thế nào?

Theo hướng dẫn tại Mẫu số 06 – VT Phụ lục 3 được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC – Bảng kê mua hàng thì:

Bảng kê mua hàng do người mua lập 2 liên (đặt giấy than viết 1 lần).

Sau khi lập xong, người mua ký và chuyển cho kế toán trưởng soát xét, ký vào Bảng kê mua hàng. Người đi mua phải chuyển “Bảng kê mua hàng” cho giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt và làm thủ tục nhập kho (nếu có) hoặc giao hàng cho người quản lý sử dụng.

Liên 1 lưu, liên 2 chuyển cho kế toán làm thủ tục thanh toán và ghi sổ.