Bài tập tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

image_pdfimage_print

Công ty A kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, trong tháng 1/2021 đã phát sinh các nghiệp vụ sau:

  1. Nhập kho 100 sản phẩm A mua của công ty Thành Long với giá chưa thuế GTGT là 10.000.000 đồng. Thuế suất thuế GTGT 10%.
  2. Xuất kho 80 sản phẩm A bán cho khách hàng với giá bán chưa có thuế GTGT là 170.000 đồng/sản phẩm. Tỷ lệ tính thuế GTGT trên doanh thu là 1%.

Yêu cầu: Tính số thuế GTGT công ty phải nộp trong kỳ.

Hướng dẫn giải: 

Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu x Tỷ lệ % thuế GTGT trên doanh thu

Như vậy, thuế GTGT phải nộp = 80 x 170.000 x 1% = 136.000 đồng.

Lưu ý:

Tỷ lệ % dùng để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:

  • Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%.
  • Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%.
  • Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng cóbao thầu nguyên vật liệu: 3%.
  • Hoạt động kinh doanh khác: 2%.