Tổng hợp kiến thức phân tích dữ liệu quản trị nhằm kiểm soát rủi ro

Phân tích dữ liệu quản trị quan trọng như thế nào?

Phân tích dữ liệu quản trị từ chi tiết đến tổng thể là quá trình phát hiện, giải thích và truyền đạt các thông tin, data. Đây là hoạt động cần đảm bảo được thực hiện liên tục trong quá trình triển khai một kế hoạch.

Kết quả sẽ là cơ sở cho các quyết định tiếp theo hay tác động tích cực giúp tránh khỏi các rủi ro tiềm ẩn. Bởi vậy, quá trình phân tích cần được thực thi chính xác cũng như đủ nhanh cho những ứng biến kịp thời.

Rủi ro xuất hiện trong quá trình triển khai của kế hoạch, bên cạnh những rủi ro dễ nhận biết thì có những rủi ro chỉ có thể nhận thấy khi nó đã xảy ra hoặc cận kề. Một kế hoạch được triển khai có nhiều rủi ro xảy ra chứng tỏ rằng trong quá trình lên kế hoạch, nhóm lập đã không nhận biết được rủi ro tiềm tàng, hoặc cũng có thể những rủi ro đó không có biện pháp phòng ngừa.

Những rủi ro luôn tiềm ẩn nguy cơ nhưng nếu chúng ta nhận biết sớm và có phương án đối phó kịp thời, những thiệt hại sẽ được giảm thiểu và mục tiêu của kế hoạch có thể được thực hiện.

Ý nghĩa lớn nhất của quản lý rủi ro là phân tích chính xác từng khía cạnh của kế hoạch đang ở trạng thái nào, khai phá những rủi ro tiềm ẩn chưa được nhận diện thành những rủi ro có thể nhận diện, cảnh báo kịp thời để tập trung xử lý trước khi xảy ra những chuyển biến xấu.

Vì sao? Các kế hoạch luôn tồn tại vô số các rủi ro tiềm ẩn chưa được nhận diện và khi ấy, nếu rủi ro xảy ra sẽ là một bất ngờ đối với nhóm triển khai kế hoạch. 

Tổng hợp kiến thức phục vụ phân tích dữ liệu quản trị

Kế toán quản trị & Kế toán tài chính

  • Có cùng đối tượng nghiên cứu là các sự kiện kinh tế và pháp lý diễn ra trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp
  • Đều dựa trên hệ thống ghi chép ban đầu của kế toán. Kế toán tài chính căn cứ hệ thống ghi chép ban đầu này để xử lý, soạn thảo các báo cáo tài chính cung cấp cho các đối tượng cần thông tin kế toán ở bên ngoài của doanh nghiệp. Kế toán quản trị căn cứ hệ thống ghi chép ban đầu để vận dụng xử lý nhằm tạo thông tin thích hợp cho các nhà quản trị.
  • Đều thể hiện tính trách nhiệm của người quản lý trong toàn doanh nghiệp, còn kế toán quản trị thể hiện trách nhiệm của nhà quản trị trên từng bộ phận của doanh nghiệp.

Báo cáo doanh thu dưới góc nhìn quản trị

Bạn đã biết cách đọc và phân tích báo cáo doanh thu theo góc nhìn quản trị? Là kế toán trưởng chắc không ít lần bạn bị sếp hỏi về kết quả kinh doanh? Làm thế nào để tăng doanh thu? Làm thế nào để tăng lợi nhuận?

Theo xu thế thì các bạn kế toán sẽ tư vấn chung chung là phải bán được nhiều hàng hơn hoặc tăng giá bán trên sản phẩm hoặc cắt giảm chi phí. Nhưng như thế là chưa đủ cho sự kỳ vọng của một kế toán trưởng.

Trong thực tế có một công thức cực kỳ đơn giản mà nếu bạn chịu khó quan sát và tìm hiểu thì bạn sẽ tư vấn được đúng mong mỏi của sếp. Công thức đó gồm 5 yếu tố được tính theo cấp số nhân.

Sự cần thiết của báo cáo quản trị trong kiểm soát nội bộ

Báo cáo quản trị nội bộ được định nghĩa như thế nào? Nếu nói báo cáo quản trị là một bảng cân đối thì cũng đúng, nói nó là một báo cáo phải thu phải trả thì cũng không sai. Nhưng để chính xác thì báo cáo quản trị dự báo các hoạt động công ty hiện tại, tất cả những hoạt động liên quan đến chi tiết và nó nằm trong tổng thể để phục vụ yếu tố phát triển doanh nghiệp.

Chưa có một hệ thống báo cáo chuẩn, chỉ phụ thuộc là có một ông làm báo cáo tổng hợp, input & output dữ liệu kế toán tổng hợp, kỹ hơn là báo cáo bên trong. Báo cáo bên trong nó vô cùng khác với báo cáo bên ngoài.

Báo cáo tài chính khác hoàn toàn báo cáo quản trị, báo cáo quản trị phục vụ bên trong.

Power BI hỗ trợ lập và phân tích dữ liệu quản trị hiệu quả

Khác với trước kia, Excel không còn thống trị trong việc làm báo cáo của các phòng ban, đặc biệt là với phòng kế toán. Vài năm trở lại đây, Power BI đã xuất hiện rộng khắp như một công cụ giúp việc lập và phân tích báo cáo trở nên dễ dàng, thuận tiện và hiệu quả hơn. 

Excel và Power BI là hai phần mềm rất hữu ích nhờ hàng loạt các đặc tính riêng biệt. Nhưng nếu đã từng làm việc trên cả hai nền tảng này, bạn sẽ nhận ra rằng một số tính năng của chúng trùng khớp nhau hoặc tương tự nhau.

Việc phân tích dữ liệu quản trị vô cùng quan trọng trong phục vụ chủ yếu bên trong nội bộ doanh nghiệp; mặc dù không có một chuẩn mực cụ thể nào, nhưng các báo cáo kế toán quản trị phục vụ cho việc ra quyết định, giúp cho doanh nghiệp có kiến thức tổng quát hơn, chi tiết hơn về tình hình của chính doanh nghiệp.