[Tổng hợp] Dịch vụ công được tích hợp vào VssID trong năm 2024

image_pdfimage_print
VssID là ứng dụng của bảo hiểm xã hội, được ví là bảo hiểm xã hội số. Hiện nay, có khá nhiều dịch vụ công đã được tích hợp vào VssID. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp các dịch vụ công được tích hợp vào VssID trong năm 2024.

1. Dịch vụ công được tích hợp vào VssID trong năm 2024 là gì?

Tại Quyết định 271/QĐ-BHXH 2024, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam năm 2024.

Trong đó nêu rõ, tiếp tục tích hợp dịch vụ công trên ứng dụng VssID trong năm 2024. Trước đó, tại Quyết định 114/QĐ-BHXH năm 2021, Bộ này cũng đã quy định tích hợp, cung cấp dịch vụ công, dịch vụ thanh toán trực tuyến trên VssID trong quý II/2021.

Dưới đây là tổng hợp dịch vụ công được tích hợp vào VssID trước đó:

 • Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) do hỏng, mất thẻ;
 • Chuyển địa bàn hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH cho đối tượng được hướng;
 • Thay đổi hình thức lĩnh hoặc thông tin người hưởng chế độ BHXH;
 • Đăng ký tài khoản VssID cho con bằng tài khoản của phụ huynh;
 • Cấp lại sổ BHXH mà không thay đổi thông tin hoặc do có thay đổi về thông tin;
 • Ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp.

2. Có bắt buộc sử dụng VssID khi đóng BHXH không?

Tại Công văn 3717/BHXH-CNTT 2020, Bảo hiểm xã hội quy định, VssID là ứng dụng trên điện thoại, giúp người tham gia BHXH, BHYT thực hiện các dịch vụ công liên quan đến bảo hiểm một cách nhanh chóng, dễ dàng và thay thế cho sổ BHXH, thẻ BHYT giấy hiện nay.

Tuy nhiên, việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID không phải là yêu cầu bắt buộc với mỗi người tham gia BHXH, BHYT. Nhưng với các lợi ích mà ứng dụng này đem lại, việc sử dụng VssID là hết sức cần thiết.

Bởi thông qua ứng dụng VssID, người dùng có thể nhận biết các nội dung liên quan đến:

 • Thẻ BHYT, quá trình đóng bảo hiểm y tế cũng như quá trình tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 • Các thông tin hưởng của các chế độ bảo hiểm xã hội như BHXH 1 lần, chế độ ốm đau, thai sản…
 • Lịch sử khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tra cứu mã số BHXH, mã số trên thẻ BHYT;
 • Các hướng dẫn liên quan đến các thủ tục bảo hiểm xã hội: Nhận tiền thai sản, tiền BHXH 1 lần…

3. Cách đăng nhập VssID bằng tài khoản VNeID

Hiện nay, với phiên bản VssID mới nhất (1.6.7), người dùng có thể đăng nhập VssID bằng VNeID thay vì sử dụng mật khẩu hoặc vân tay bởi các thông tin về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội… đã được tích hợp vào ứng dụng VNeID.

Để đăng nhập VssID bằng VNeID, người dùng cần thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Kiểm tra phiên bản ứng dụng VssID. Bởi chỉ khi ứng dụng này ở phiên bản 1.6.7 trở lên thì mới thực hiện được chức năng này. (Nếu đã cập nhật thì bỏ qua bước này).

kiểm tra phiên bản VssID
Kiểm tra phiên bản mới nhất của VssID (Ảnh chụp màn hình)

Bước 2: Đăng nhập ứng dụng VssID

Trên giao diện ứng dụng VssID, người dùng hãy chọn đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID.

đăng nhập VssID bằng VNeID

Sau khi đã bấm chọn vào ô màu đỏ thì ứng dụng VssID sẽ chuyển sang giao diện ứng dụng VNeID. Người dùng cần phải đăng nhập tài khoản VNeID của mình.

Nếu mật khẩu chính xác thì hệ thống sẽ chuyển lại giao diện của VssID và thông báo kết quả đăng nhập ứng dụng VssID thành công.

Ngoài ra, để tích hợp thông tin khám chữa bệnh BHYT vào ứng dụng VNeID, người dùng thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID.

Bước 2: Trong mục lục của ứng dụng VNeID, chọn “hồ sơ sức khỏe”.

chọn hồ sơ sức khỏe trong VneID

Bước 3: Tại mục “hồ sơ sức khỏe”, người dùng chọn “sổ sức khỏe điện tử” bên cạnh các thủ tục khác liên quan như khai báo y tế toàn dân, khai báo di chuyển nội địa và thông tin tiêm chủng.

Bước 4: Bấm xác nhận sau khi nhận được thông báo thông tin về lịch sử khám chữa bệnh BHYT của bạn sẽ được tích hợp hiển thị trên VNeID. Vui lòng xác nhận để tiếp tục xử lý.

Sau đó, màn hình nhập passcode hiện ra, người dùng nhập 06 số passcode dễ nhớ.

Bước 5: Hệ thống sẽ xử lý và thông tin về lịch sử khám chữa bệnh BHYT của bạn sẽ hiển thị trong ứng dụng VNeID. Nếu chưa có thì sẽ có thông báo, chưa có lịch sử khám chữa bệnh BHYT.

Như vậy, trên đây là quy định về việc dịch vụ công được tích hợp vào VssID trong năm 2024 và tổng hợp các dịch vụ công đã được tích hợp.

1. Dịch vụ công được tích hợp vào VssID trong năm 2024 là gì?

Tại Quyết định 271/QĐ-BHXH 2024, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam năm 2024.

Trong đó nêu rõ, tiếp tục tích hợp dịch vụ công trên ứng dụng VssID trong năm 2024. Trước đó, tại Quyết định 114/QĐ-BHXH năm 2021, Bộ này cũng đã quy định tích hợp, cung cấp dịch vụ công, dịch vụ thanh toán trực tuyến trên VssID trong quý II/2021.

Dưới đây là tổng hợp dịch vụ công được tích hợp vào VssID trước đó:

 • Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) do hỏng, mất thẻ;
 • Chuyển địa bàn hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH cho đối tượng được hướng;
 • Thay đổi hình thức lĩnh hoặc thông tin người hưởng chế độ BHXH;
 • Đăng ký tài khoản VssID cho con bằng tài khoản của phụ huynh;
 • Cấp lại sổ BHXH mà không thay đổi thông tin hoặc do có thay đổi về thông tin;
 • Ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp.

2. Có bắt buộc sử dụng VssID khi đóng BHXH không?

Tại Công văn 3717/BHXH-CNTT 2020, Bảo hiểm xã hội quy định, VssID là ứng dụng trên điện thoại, giúp người tham gia BHXH, BHYT thực hiện các dịch vụ công liên quan đến bảo hiểm một cách nhanh chóng, dễ dàng và thay thế cho sổ BHXH, thẻ BHYT giấy hiện nay.

Tuy nhiên, việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID không phải là yêu cầu bắt buộc với mỗi người tham gia BHXH, BHYT. Nhưng với các lợi ích mà ứng dụng này đem lại, việc sử dụng VssID là hết sức cần thiết.

Bởi thông qua ứng dụng VssID, người dùng có thể nhận biết các nội dung liên quan đến:

 • Thẻ BHYT, quá trình đóng bảo hiểm y tế cũng như quá trình tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 • Các thông tin hưởng của các chế độ bảo hiểm xã hội như BHXH 1 lần, chế độ ốm đau, thai sản…
 • Lịch sử khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tra cứu mã số BHXH, mã số trên thẻ BHYT;
 • Các hướng dẫn liên quan đến các thủ tục bảo hiểm xã hội: Nhận tiền thai sản, tiền BHXH 1 lần…

3. Cách đăng nhập VssID bằng tài khoản VNeID

Hiện nay, với phiên bản VssID mới nhất (1.6.7), người dùng có thể đăng nhập VssID bằng VNeID thay vì sử dụng mật khẩu hoặc vân tay bởi các thông tin về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội… đã được tích hợp vào ứng dụng VNeID.

Để đăng nhập VssID bằng VNeID, người dùng cần thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Kiểm tra phiên bản ứng dụng VssID. Bởi chỉ khi ứng dụng này ở phiên bản 1.6.7 trở lên thì mới thực hiện được chức năng này. (Nếu đã cập nhật thì bỏ qua bước này).

kiểm tra phiên bản VssID
Kiểm tra phiên bản mới nhất của VssID (Ảnh chụp màn hình)

Bước 2: Đăng nhập ứng dụng VssID

Trên giao diện ứng dụng VssID, người dùng hãy chọn đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID.

đăng nhập VssID bằng VNeID

Sau khi đã bấm chọn vào ô màu đỏ thì ứng dụng VssID sẽ chuyển sang giao diện ứng dụng VNeID. Người dùng cần phải đăng nhập tài khoản VNeID của mình.

Nếu mật khẩu chính xác thì hệ thống sẽ chuyển lại giao diện của VssID và thông báo kết quả đăng nhập ứng dụng VssID thành công.

Ngoài ra, để tích hợp thông tin khám chữa bệnh BHYT vào ứng dụng VNeID, người dùng thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID.

Bước 2: Trong mục lục của ứng dụng VNeID, chọn “hồ sơ sức khỏe”.

chọn hồ sơ sức khỏe trong VneID

Bước 3: Tại mục “hồ sơ sức khỏe”, người dùng chọn “sổ sức khỏe điện tử” bên cạnh các thủ tục khác liên quan như khai báo y tế toàn dân, khai báo di chuyển nội địa và thông tin tiêm chủng.

Bước 4: Bấm xác nhận sau khi nhận được thông báo thông tin về lịch sử khám chữa bệnh BHYT của bạn sẽ được tích hợp hiển thị trên VNeID. Vui lòng xác nhận để tiếp tục xử lý.

Sau đó, màn hình nhập passcode hiện ra, người dùng nhập 06 số passcode dễ nhớ.

Bước 5: Hệ thống sẽ xử lý và thông tin về lịch sử khám chữa bệnh BHYT của bạn sẽ hiển thị trong ứng dụng VNeID. Nếu chưa có thì sẽ có thông báo, chưa có lịch sử khám chữa bệnh BHYT.

Như vậy, trên đây là quy định về việc dịch vụ công được tích hợp vào VssID trong năm 2024 và tổng hợp các dịch vụ công đã được tích hợp.