Thuế mua xe ô tô cũ là thuế gì? Thuế mua xe ô tô cũ hiện nay là bao nhiêu? Cơ quan nào có trách nhiệm phân loại phương tiện giao thông làm cơ sở cho việc thu lệ phí trước bạ?