Bán đất có chịu thuế GTGT không? Hướng dẫn xác định giá đất được trừ để tính thuế GTGT theo quy định?