Thủ tục thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết thực hiện như thế nào?

image_pdfimage_print
Cho tôi hỏi là thủ tục thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết thực hiện như thế nào? Công ty cổ phần chưa niêm yết không thông báo công khai khi thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập trên Cổng thông tin quốc gia có bị phạt không? Câu hỏi của anh H đến từ Ninh Thuận.

Thủ tục thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết thực hiện như thế nào?

Theo các quy định tại Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 57 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì trình tự, thủ tục thực hiện thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết thực hiện như sau:

Bước 1: Công ty gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận.

Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cập nhật thông tin của cổ đông sáng lập trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu công ty có yêu cầu.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

Trường hợp từ chối sửa đổi, bổ sung thông tin theo nội dung thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Công ty cổ phần chưa niêm yết có cần phải thông báo công khai thông tin thay đổi cổ đông sáng lập trên Cổng thông tin quốc gia hay không?

Căn cứ theo quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định của pháp luật. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh;

b) Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần (nếu có).

2. Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3. Thời hạn thông báo công khai thông tin về doanh nghiệp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này là 30 ngày kể từ ngày được công khai.

Như vậy, công ty cổ phần chưa niêm yết cần phải thông báo công khai thông tin thay đổi cổ đông sáng lập trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được công khai.

Công ty cổ phần chưa niêm yết không thông báo công khai khi thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập trên Cổng thông tin quốc gia có bị phạt không?

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 45 Nghị định 122/2021/NĐ-CP về vi phạm về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

Vi phạm về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thông báo công khai nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

b) Thông báo công khai nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp không đúng thời hạn quy định.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông báo nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

Theo quy định trên, doanh nghiệp vi phạm về nghĩa vụ công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

– Không thông báo công khai nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

– Thông báo công khai nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp không đúng thời hạn quy định.

Như vậy, công ty cổ phần chưa niêm yết không thông báo công khai khi thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập trên Cổng thông tin quốc gia sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Đây là mức phạt tiền với tổ chức, đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức (Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 122/2021/NĐ-CP).

Ngoài ra, buộc doanh nghiệp thông báo nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đối với thông tin trên.

Hồ sơ thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết bao gồm những gì?

Hồ sơ thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết theo quy định tại khoản 3 Điều 57 Nghị định 01/2021/NĐ-CP bao gồm:

(1) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

(2) Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần, trong đó không bao gồm thông tin về cổ đông sáng lập chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua.