Thu nhập từ tiền hoa hồng môi giới bất động sản của cá nhân có chứng chỉ hành nghề là thu nhập từ tiền công tiền lương hay thu nhập từ kinh doanh?

image_pdfimage_print