Ngày 22/8/2023 chị A gửi vào ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) chi nhánh TPHCM

image_pdfimage_print

Ngày 22/8/2023 chị A gửi vào ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) chi nhánh TPHCM số tiền tiếtkiệm là 25.000.000đ, thời hạn là 13 tháng với lãi suất 12,5%/năm. Khi đó chị được NH cho tham gia chươngtrình rút thăm trúng thưởng.Vào ngày 31/7/2023, chị cần số tiền gấp nên đến NH xin được rút trước hạn. NH không đồng y, vì theo quy địnhđối với KH có tham gia dự thưởng sẽ không được rút trước hạn. Tuy nhiên, NH cũng hướng dẫn cho chị phương án vay lại số tiền 25.000.000đ với lãi suất vay là 1%/tháng. Thời gian vay từ 31/7/2023 đến 22/9/2023. NH saukhi tính lãi TGTK và lãi cho vay lại, ghi vào hợp đồng vay lại và hẹn chị trở Lại NH lĩnh lãi tiết kiệm và thanh toán lãi vay vào ngày đáo hạn của hợp đồng vay lại (cũng tức là ngày đáo hạn của sổ tiết kiệm). Chị đã đồng ý ký vào hợp đồng xin vay lại theo hướng dẫn của nhân viên NH. Giả sử NH không tính lãi dự trả, dự thu hằng tháng.

Lời giải:

Theo thông tin đề bài, chị A gửi tiết kiệm tại Vietbank chi nhánh TPHCM số tiền 25.000.000đ, thời hạn 13 tháng với lãi suất 12,5%/năm. Thời gian gửi tiết kiệm từ ngày 22/8/2023 đến ngày 22/9/2023.

Do tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng, chị A không được rút tiền tiết kiệm trước hạn. Tuy nhiên, ngân hàng đã hướng dẫn chị vay lại số tiền tiết kiệm với lãi suất 1%/tháng trong thời gian từ ngày 31/7/2023 đến ngày 22/9/2023.

Vậy, số tiền lãi tiết kiệm mà chị A được hưởng là:

Số tiền lãi = Số tiền gửi * Lãi suất * Thời gian gửi / 12 tháng = 25.000.000 * 12,5% * 13 / 12 * 100% = 375.000đ
Số tiền lãi vay mà chị A phải trả là:

Số tiền lãi vay = Số tiền vay * Lãi suất * Thời gian vay / 12 tháng = 25.000.000 * 1% * 2 / 12 * 100% = 500.000đ
Như vậy, tổng số tiền mà chị A phải trả cho ngân hàng là: Tổng số tiền = Số tiền lãi tiết kiệm + Số tiền lãi vay = 375.000 + 500.000 = 875.000đ
Vào ngày 22/9/2023, chị A sẽ nhận được 25.000.000đ từ ngân hàng và phải trả 875.000đ tiền lãi.