Một số lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn mới nhất của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh?