17 loại phí chuyển sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá

Chuyển từ phí sang giá dịch vụ đối với một số loại phí bảo đảm cho sản phẩm, dịch vụ có chất lượng và được thực hiện có hiệu quả hơn. Dưới đây là những loại phí chuyển sang giá dịch vụ do Nhà nước quy định.

Danh mục phí chuyển sang giá dịch vụ

Theo phụ lục số 02 ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí 2015, danh mục sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá gồm:

TT

Tên phí

Tên giá sản phẩm, dịch vụ

1

Thủy lợi phí.

Sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

2

Phí kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật, thực vật.

Dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật, thực vật.

3

Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính.

Dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính.

4

Phí chợ.

Dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ.

5

Phí sử dụng đường bộ.

Dịch vụ sử dụng đường bộ của các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh.

6

Phí qua đò, qua phà.

Dịch vụ sử dụng đò, phà.

7

Phí sử dụng cảng, nhà ga.

Dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga.

8

Phí hoa tiêu, dẫn đường.

Dịch vụ hoa tiêu, dẫn đường.

9

Phí kiểm định phương tiện vận tải.

Dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải.

10

Phí kiểm định kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

Dịch vụ kiểm định kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

11

Phí trông giữ xe.

Dịch vụ trông giữ xe.

12

Phí phòng, chống dịch bệnh.

Dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y.

13

Phí kiểm dịch y tế.

Dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng.

14

Phí kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc.

Dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc.

15

Phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.

Dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

16

Phí vệ sinh.

Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt.

17

Phí hoạt động chứng khoán.

Dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán.

Phí và giá dịch vụ có gì khác nhau?

– Phí được điều chỉnh bởi Luật Phí và lệ phí năm 2015. Theo đó, phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công.

– Quy định về giá được điều chỉnh bởi Luật Giá năm 2012; theo đó, giá được tính toán để bảo đảm bù đắp chi phí và có lợi nhuận cho nhà đầu tư. Khi chuyển từ phí sang giá dịch vụ, hàng hóa do Nhà nước định giá nghĩa là giá sẽ do Nhà nước quy định.

Như vậy, nếu như phí do Nhà nước ấn định nhằm cơ bản bù đắp chi phí (số tiền người dân phải đóng sẽ ít hơn) thì giá dịch vụ, hàng hóa do Nhà nước định giá sẽ thu cao hơn để bảo đảm có lợi nhuận cho nhà đầu tư.