Mẫu Giấy đề nghị rút tiền của nhà đầu tư áp dụng đối với công ty chứng khoán là mẫu nào? Chữ viết trên Giấy đề nghị rút tiền có được tẩy xóa?

Mẫu Giấy đề nghị rút tiền của nhà đầu tư áp dụng đối với công ty chứng khoán là mẫu nào? Chữ viết trên Giấy đề nghị rút tiền có được tẩy xóa?