Lương cơ sở tăng 30%, lương hưu tăng bao nhiêu từ 01/7/2024?

Tại cuộc họp báo chiều 20/6, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết sẽ hoãn cải cách tiền lương, thay vào đó sẽ tăng lương cơ sở thêm 30%. Vậy lương hưu từ 01/7/2024 sẽ thế nào khi tăng lương cơ sở 30%?

Lương hưu từ 01/7/2024 sẽ thế nào khi tăng lương cơ sở 30%?

Việc tăng lương cơ sở, Bộ trưởng nêu rõ, từ 01/7/2024 sẽ tăng từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng. Kéo theo đó, Chính phủ cũng đề xuất tăng lương hưu từ 01/7/2024 khi tăng lương cơ sở thêm 30%.

Cụ thể, mức lương hưu từ 01/7/2024 được điều chỉnh bởi:

Chính phủ đề xuất tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hiện hưởng. Cụ thể, với người hưởng lương hưu trước 1995:

  • Sau khi điều chỉnh mà có mức hưởng thấp hơn 3,2 triệu đồng/tháng thì tăng thêm 0,3 triệu đồng/tháng.
  • Sau khi điều chỉnh có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/tháng – dưới 3,5 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh bằng 3,5 triệu đồng/tháng.

Tăng mức lương hưu thấp nhất của người lao động. Bởi khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng đồng nghĩa mức lương hưu thấp nhất cũng tăng.

Hiện nay, theo Điều 56 và Điều 71 Luật Bảo hiểm xã hội 58/2014/QH13, mức lương hưu tối thiểu bằng 01 tháng lương cơ sở. Từ 01/7/2024, khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng thì mức lương hưu này cũng tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng.

Ngoài việc tăng lương lương hưu thấp nhất từ 01/7/2024, khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng cũng kéo theo mức hưởng lương hưu cũng tăng bởi công thức tính lương hưu hiện nay như sau:

Lương hưu

=

Tỷ lệ hưởng (tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội)

x

Mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội

Theo công thức ở trên, mức hưởng lương hưu phụ thuộc vào tỷ lệ hưởng và mức bình quân tiền lương hoặc thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

Khi tăng lương cơ sở, mức bình quân tiền lương hoặc thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang về hưu cũng sẽ thay đổi.

Do đó, khi tăng lương cơ sở thêm 30% thì kéo theo đó, mức bình quân này cũng tăng theo và lương hưu của của các đối tượng này cũng tăng tương ứng.

Lương cơ sở tăng 30%, trợ cấp bảo hiểm xã hội có tăng không?

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội 2014, khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng thì kéo theo đó, các chế độ bảo hiểm xã hội cũng sẽ tăng. Cụ thể:

Chế độ

Vì sao tăng

Mức tăng

Trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau

Mức trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau/ngày = 30% x Mức lương cơ sở

>> 702.000 đồng/ngày

162.000 đồng/ngày

Trợ cấp 1 lần khi sinh con

Trợ cấp 1 lần/con = 2 x Mức lương cơ sở

>> 4,68 triệu đồng/con

1,08 triệu đồng/con

Mức dưỡng sức sau thai sản

Mức trợ cấp dưỡng sức sau thai sản/ngày = 30% x Mức lương cơ sở

>> 702.000 đồng/ngày

162.000 đồng/ngày

Mức trợ cấp 1 lần khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Trợ cấp = 5 x Mức lương cơ sở + (Tỷ lệ % suy giảm lao động – 5) x 0,5 x Mức lương cơ sở

Suy giảm 5% khả năng lao động

>> 11,7 triệu đồng

2,7 triệu đồng

Sau đó cứ suy giảm thêm 1%

>> hưởng thêm 1,17 triệu đồng

270.000 đồng

Trợ cấp hằng tháng khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Trợ cấp/tháng = 30% x Mức lương cơ sở + (Tỷ lệ % suy giảm lao động – 31) x 2% x Mức lương cơ sở

Suy giảm 31% khả năng lao động

>> 702.000 đồng/ngày

162.000 đồng/ngày

Sau đó cứ suy giảm thêm 1%

>> 46.800 đồng/ngày

10.800 đồng/ngày

Trợ cấp phục vụ cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Trợ cấp phục vụ/tháng = Mức lương cơ sở

>> 2,34 triệu đồng/tháng

540.000 đồng/tháng

Trợ cấp 1 lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Trợ cấp 1 lần = 36 x Mức lương cơ sở

>> 84,24 triệu đồng

19,44 triệu đồng

Mức dưỡng sức sau điều trị

Mức trợ cấp dưỡng sức sau điều trị/ngày = 30% x Mức lương cơ sở

>> 702.000 đồng/ngày

162.000 đồng/ngày

Mức trợ cấp mai táng

Trợ cấp mai táng = 10 x Mức lương cơ sở

>> 23,4 triệu đồng

5,4 triệu đồng

Mức trợ cấp tuất hằng tháng

Thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng

Trợ cấp tuất hằng tháng = 70% x Mức lương cơ sở

>> 1.638.000 đồng/tháng

378.000 đồng/tháng

Trường hợp còn lại

Trợ cấp tuất hằng tháng = 50% x Mức lương cơ sở

>> 1,17 triệu đồng/tháng

270.000 đồng/tháng

Trên đây là lương hưu từ 01/7/2024 sẽ thế nào khi tăng lương cơ sở 30%?

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài Kế Toán Việt Hưng để được hỗ trợ.