Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập cá nhân online đối với người lao động nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam?

Cho tôi hỏi người lao động nước ngoài tại Việt Nam có thể ủy quyền cho doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập cá nhân khi kết thúc hợp đồng làm việc không? Trong trường hợp người lao động này muốn tự kê khai thì hiện nay có thể thực hiện kê khai online không? Câu hỏi của anh H.H từ TP.HCM

Người lao động nước ngoài tại Việt Nam có thể ủy quyền cho doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập cá nhân khi kết thúc hợp đồng làm việc không?

Tại điểm d.3 khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP có hướng dẫn sau:

Các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế

6. Các loại thuế, khoản thu khai quyết toán năm và quyết toán đến thời điểm giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa) mà doanh nghiệp chuyển đổi kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp được chuyển đổi thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi doanh nghiệp, doanh nghiệp khai quyết toán khi kết thúc năm. Cụ thể như sau:

d.3) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế trong các trường hợp sau đây:

Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. Trường hợp cá nhân chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định về quyết toán thuế đối với cá nhân. Trường hợp tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác nhận ủy quyền quyết toán thì phải chịu trách nhiệm về số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm hoặc được hoàn trả số thuế nộp thừa của cá nhân.

Theo quy định trên thì khi kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam thì cá nhân là người lao động nước ngoài phải khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.

Trường hợp người lao động nước ngoài chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định về quyết toán thuế đối với cá nhân.

Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập cá nhân online đối với người lao động nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam?

Như đã nói ở tại điểm d.3 khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.

Trong trường hợp không có thời gian để đến cơ quan thuế thực hiện kê khai thì cá nhân có thể thực hiện kê khai thuế thu nhập cá nhân thông qua hình thức online

Việc kê khai thuế thu nhập cá nhân được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Vào trang kê khai thuế thu nhập cá nhân thông qua webiste Tổng cục thuế Việt Nam bằng đường link sau: https://canhan.gdt.gov.vn/

Sau khi đã vào trang kê khai thì tiến hành đăng nhập tài khoản cá nhân của mình.

Trường hợp người lao động nước ngoài chưa có tài khoản thì tiến hành đăng ký

Trường hợp người lao động có tài khoản đăng thì chọn mục “Đăng nhập” và điền các trường thông tin về “Mã số thuế” “Mã kiểm tra” > chọn “Tiếp tục”

Tiếp đó, người lao động cần nhập tiếp các thông tin cá nhân theo các trường thông tin tương ứng gồm:

– Mã số thuế

– Ngày cấp mã số thuế

– Cơ quan thuế tỉnh/Thành phố

– Cơ quan quản lý thuế

Sau khi hoàn tất các thông tin nhấn chọn vào ô “đăng nhập” để tiếp tục.

Bước 2: Chọn mục “Quyết toán thuế”“Kê khai trực tuyến”.

Cá nhân cần kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu cùa từ mục. Đối với những mục có dấu (*) thì cá nhân bắt buộc phải điền đầu đủ.

Trường hợp tự quyết toán thuế TNCN sẽ chọn tờ khai 02/QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế TNCN được ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Sau đó, cá nhân tiếp tục tích chọn trường hợp kê khai quyết toán thuế của mình theo hướng dẫn tại mục “Trường hợp quyết toán thuế”.

Bước 4: Tiến hành khai các thông tin nộp thuế trên tờ khai thuế theo mẫu. Sau khi điền xong thông tin chọn “Hoàn thành kê khai”.

Bước 5: Chọn kết xuất XML

Nhấn chọn “kết xuất XML” để tải file tờ khai mẫu đã điền thông tin về máy tính.

Bước 6: Chọn “Nộp tờ khai”

Chọn “Nộp tờ khai” sau đó nhập “Mã kiểm tra” để xác thực nộp tờ khai và nhấn chọn “Tiếp tục”.

Sau khi hoàn thành hệ thống sẽ có thông báo nộp tờ khai thành công.

Bước 7: In tờ khai

Tại bước chọn “Kết xuất XML”, hệ thống sẽ gửi về file tờ khai theo định dạng XML. Người nộp phải thực hiện “In tờ khai” để nộp cho cơ quan thuế để làm hồ sơ khấu trừ.

Mở file “Kết xuất XML” sau đó chọn in 02 bản, tiếp theo ký tên người nộp thuế.

Bước 8: Nộp chứng từ khấu trừ thuế và tờ khai thuế tại bộ phận 1 cửa

Người lao động có thể mang giấy tờ tùy thân của mình (hộ chiếu), chứng từ khấu trừ thuế, tờ khai thuế vừa in (có chữ ký) đến nộp tại Bộ phận một của của Cơ quan Thuế đã nộp tờ khai online để hoàn tất.

Thời hạn để người lao động nước ngoài kê khai thuế thu nhập cá nhân được quy định ra sao?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thu nhâp cá nhân là người lao động nước ngoài như sau:

(1) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm.

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm.

(2) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế.