Hướng dẫn cách viết hóa đơn điện tử dịch vụ ăn uống mới nhất năm 2024 như thế nào? Thời điểm lập hóa đơn điện tử dịch vụ ăn uống là khi nào?

Hướng dẫn cách viết hóa đơn điện tử dịch vụ ăn uống mới nhất năm 2024 như thế nào? Thời điểm lập hóa đơn điện tử dịch vụ ăn uống là khi nào?