Hoàn thuế giá trị gia tăng trong hoạt động đầu tư có cần cung cấp Giấy chứng nhận đầu tư hay không?

image_pdfimage_print