Doanh nghiệp có bị ấn định thuế trong trường hợp không xuất trình sổ kế toán theo quy định hay không?