Hóa đơn VAT là hóa đơn gì? Doanh nghiệp khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ có được sử dụng hóa đơn VAT điện tử không?

Tôi có một vài thắc mắc muốn nhờ giải đáp, cụ thể như sau: Hóa đơn VAT là hóa đơn gì? Doanh nghiệp khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ có được sử dụng hóa đơn VAT điện tử không? Câu hỏi của anh K từ Hải Phòng.

Hóa đơn VAT là hóa đơn gì?

Hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định cụ thể về “hóa đơn VAT”.

Tuy nhiên, trên thực tế, hóa đơn VAT chính là tên gọi dùng để chỉ hóa đơn giá trị gia tăng (hay còn gọi là hóa đơn đỏ).

Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì hóa đơn VAT (hóa đơn giá trị gia tăng) là hóa đơn dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sử dụng cho các hoạt động:

– Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa;

– Hoạt động vận tải quốc tế;

– Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

– Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.

Doanh nghiệp khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ có được sử dụng hóa đơn VAT điện tử không?

Việc sử dụng hóa đơn VAT điện tử đối với doanh nghiệp khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ được quy định tại điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP như sau:

Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
3. Quy định về áp dụng hóa đơn điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý đối với một số trường hợp cụ thể theo yêu cầu quản lý như sau:
c) Cơ sở kinh doanh kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu) khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử.
Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, cơ sở lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu.
d) Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:
– Sử dụng hóa đơn điện tử giá trị gia tăng để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế giá trị gia tăng ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;
– Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ; sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại lý.

Theo quy định trên thì cơ sở kinh doanh kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu) khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử.

Như vậy, đối với trường hợp doanh nghiệp khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ mà kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì được sử dụng hóa đơn VAT điện tử.

Lưu ý: Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, doanh nghiệp sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường.

Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, doanh nghiệp lập hóa đơn VAT cho hàng hóa xuất khẩu.

Việc thể hiện tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán trên hóa đơn VAT được quy định thế nào?

Việc thể hiện tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán trên hóa đơn VAT được quy định tại khoản 4 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP như sau:

Nội dung của hóa đơn
b) Trường hợp số hóa đơn không được lập theo nguyên tắc nêu trên thì hệ thống lập hóa đơn điện tử phải đảm bảo nguyên tắc tăng theo thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập, sử dụng một lần duy nhất và tối đa 8 chữ số.
4. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán
Trên hóa đơn phải thể hiện tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán theo đúng tên, địa chỉ, mã số thuế ghi tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.
5. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua
a) Trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh có mã số thuế thì tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua thể hiện trên hóa đơn phải ghi theo đúng tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

Như vậy, theo quy định trên thì trên hóa đơn VAT phải thể hiện tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán theo đúng tên, địa chỉ, mã số thuế ghi tại:

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh;

– Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

– Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

– Thông báo mã số thuế;

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.