Hóa đơn điện tử đã được người bán gửi cho người mua mà bị sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn thì phải xử lý như thế nào?

image_pdfimage_print

Hóa đơn điện tử đã được người bán gửi cho người mua mà bị sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn thì phải xử lý như thế nào?